INTELLIGENTE VANDLØSNINGER

Ét af Systematics bidrag til den grønne omstilling

 

Vand er en nøgleressource og en forudsætning for liv. I vores del af verden anser vi adgang til rent drikkevand som en naturlig del af vores hverdag. Få af os tænker over, de processer vandet gennemgår fra det pumpes op fra undergrunden og ud til forbrugeren, eller fra det forlader husstande og virksomheder for at blive sendt retur til rensningsanlæggene, hvor det behandles, så det igen kan sendes ud i det store kredsløb. Det er i disse processer, der kan ske spild eller uhensigtsmæssige påvirkninger af vandet – og det er her, Systematic kan være med til at gøre en forskel.

Vandselskaber indsamler mange data om vandet, og når Systematic arbejder med vand, er det primært vores kompetencer inden for databehandling, dataanalyse og præsentation, der kommer i spil. 

Vi har mange års erfaring med at omdanne data til brugbar og overskuelig viden, som gør det let for brugerne at træffe vigtige beslutninger på et velfunderet og databaseret grundlag.

I vores arbejde med vandselskabernes Big Data anvender vi Business Intelligence, Machine Learning og Kunstig Intelligens (AI), men det er erfaringen og anvendelsesforståelsen hos de mennesker, der skaber og anvender modellerne, som er afgørende for, om dataforædlingen skaber værdi. Det er dem, som skal træffe de kritiske beslutninger med udgangspunkt i data og deres egen viden.

En række vandselskaber og virksomheder i vandsektoren har allerede set værdien i et samarbejde med Systematic omkring intelligente vandløsninger, og vi arbejder med flere spændende projekter.

 

Dottedline 988

One Water Data Platform

To af de store danske vandselskaber VandCenter Syd og Aarhus Vand har store mængder af data tilgængelig, men dog spredt over adskilte dataøer. I et samarbejde med Systematic indgår de to virksomheder i et projekt, som skal bygge bro mellem dataøerne og bringe og sikre, at data omsættes til viden, som kan anvendes effektivt i den daglige drift – men også til erfaringsudveksling mellem selskaberne.

One Water Data Platformen skal muliggøre datadeling og dermed bidrage til den nødvendige innovation, som skal til for at adressere samfundsmæssige udfordringer, som fx øget spildevand i byerne og klimatilpasninger. 

Pressemeddelelse: Vandselskaber udvikler fælles dataplatform

One Water

 

Vandklynge

Den Danske Vandklynge

Systematic indgår i Den Danske Vandklynge - en sammenslutning af danske vandselskaber og virksomheder, som gennem innovation og teknologisk udvikling har til formål at understøtte vækst og eksport og skabe markante samfundsmæssige og kommercielle resultater.

Vandklyngen går perfekt i spænd med Systematics kompetencer inden for data science og Internet of Things (IoT).  

Læs mere om Den Danske Vandklynge

 

 

Analyse af brud på vandrør

Et af de spændende projekter, som Systematic allerede har bidraget til, er et pilotprojekt vedrørende brud på vandrør. Her har vi sammen med Aarhus Vand og VandCenter Syd indsamlet og analyseret bruddata og efterfølgende skabt en meget præcis model, som kan forudsige fremtidige brud på vandrør. Denne viden gør det muligt for vandselskaber at udskifte rør, før bruddet sker og dermed undgås vandspild. 

Vandroer

 

 Artboard 1