APPLIKATIONSUDVIKLING

Kundetilpassede it-løsninger, der skaber værdi


Vi har stor erfaring med applikationsudvikling, integration og projektledelse af forretningskritiske og komplekse it-systemer for en lang række offentlige institutioner samt nogle af Danmarks førende og største private virksomheder. Alle er de afhængige af:

  • Høj kvalitet 
  • Stabilitet 
  • Datasikkerhed

Systematic kan sikre det rette modspil der gør,
at vi laver de rigtige løsninger inden for applikationsudvikling. Vi udfordrer beslutningerne, revurderer løbende og har hele tiden fokus på at levere det, der skaber mest værdi og ikke blot det, der oprindeligt var aftalt.  Vi arbejder sammen med kunderne, fordi vi gerne vil skabe succes sammen.

PP Kontakt Os

PP Cases


Dottedline 736

Agil tilgang

I arbejdet med applikationsudvikling bryder vi projekter op i mindre dele og laver løbende produktionsklare leverancer til kunden. Det giver mulighed for omprioritering, tilpasning og finpudsning undervejs i udvikingsprocessen. 

Projektledelse og agil udvikling til fast pris

Hvordan kombinerer man fast pris og agile metoder?
Som kunde har man typisk et behov for at ramme sin risiko ind med et fastprisprojekt samtidig med, har man et behov for at kunne navigere hen til en løsning, som indfrier det behov, man egentlig har.
I Systematic kigger vi ofte på et projekt på den her måde: Vi har en tidslinje, og projektet starter i tiden A og slutter til tiden B.
Projekt-scope: Her bliver man nødt til at monitorere det overordnede budget, man har, og det behov som projektet skal indfri.
Derudover har man i projektet typisk en række tredjeparter, som man skal koordinere med. Begge disse elementer i et projekt styrer vi ved hjælp af traditionelle projektledelsesmetoder som Prince2 og PMI.
For at sikre, at den løsning, der bliver bygget, er i stand til at indfri målene, koordinerer vi løbende med kunden hver anden uge eller en gang om måneden omkring færdige leverancer - afhængig af kundens behov for at justere på leverancerne og vores behov for feedback på leverancerne. Vi koordinerer også helt ned på det daglige niveau hver eneste dag i projektteamet og eventuelt også med kunden.
Derfor bruger vi helt traditionelle projektledelsesmetoder kombineret med agile metoder til at nå de rigtige mål og indfri det nødvendige behov.

Projektledelse og agil udvikling til fast pris

Hvordan traditionel projektledelse og agil udvikling kan kombineres, og it-projekter kan leveres til en fast pris.
Vi optimerer konstant vores udviklingsproces og samarbejdet således, at vi kan give vores kunder en garanti for, at vi bevarer vores fleksibilitet og vores evne til at møde kundens krav i rette tid. 

 

Værdi

Applikationsudvikling-Offentlig-IT-Software-Udvikling-Agilitet-It

 

Staircase - Systematics softwareudviklingsproces

Systematic har opfundet og udviklet en softwareudviklingsproces, som vi kalder Staircase. Formålet med processen er at udvikle værdifuld software på en kontrolleret, effektiv og ensartet måde med lav risiko.

 

Applikationsudvikling

I Systematics udviklingsproces starter vi med at se på hele funktionaliteten af det system, som vi skal udvikle. Den funktionalitet deler vi op i nogle klumper af en bestemt størrelse og beskaffenhed, som vi kalder features. En feature indeholder typisk mellem 100 og 300 timers arbejde. En feature er en klump funktionalitet, som giver mening over for kunden, som kunden vil betale for, og som brugerne får værdi ud af. Denne nedbrydning af funktionalitet kan føres direkte ind i den overordnede projektplan.
Måden, en feature udvikles på, dens livsforløb, er, at vi starter med en tilstand, som vi kalder initial. I tilstanden initial ved vi ikke meget om featuren endnu, men har en vis idé om dens størrelse, betydning og værdi. Vi ender i en tilstand, som vi kalder done, som betyder, at vi nu er færdige. Det betyder, at nu er denne feature konstrueret, afprøvet, valideret og integreret ind i det overordnede system.
Livsforløbet foregår i to faser. Den første fase er en afklaringsfase, hvor det handler om, at alle interessenter til denne feature, dvs. kunder, brugere og projektledelse m.v. skal være enige om, hvad featuren betyder, og hvordan den skal laves. Et nøgleord i afklaringsfasen er risikoreduktion.
Endelig når vi frem til et punkt, hvor vi er klar til at kode. Kunsten er naturligvis at nå frem til dette punkt hurtigst muligt, da det er i implementeringsfasen, at der skabes reel værdi. Implementationsfasen foregår på den måde, at vi bryder alt arbejdet op i mindre stykker. En slags mikroprojekter, som vi kalder historier. De projekter drives af en eller to programmører og kan foregå samtidig eller i forlængelse af hinanden. Hver af projekterne drives af en tjekliste, som programmørerne følger. Tjeklisten stiller en række spørgsmål; har I sørget for test, har I tænkt på integration, hvad med testdata, har I kodet det ordentligt? En historie tager typisk et sted mellem 10 og 40 timer at udføre. Hver gang en historie er færdig, så kalder man det et lukke. I den forstand, så er systemet nu integreret, stabilt, og vi har lavet lidt inkrementel ekstra værdi i systemet. På samme måde er der på det overordnede niveau sket et lukke, når en feature er færdig, og vi har tilføjet ny værdi. Hver af disse historier passer ind i vores sprintplan og er et spring backlog item, så hele fasen kan drives af scrum.
Dette er vores udviklingsproces og vi kalder den Staircase. Det gør vi fordi, at en trappe er en god ting at have, når man skal sikkert, hurtigt og effektivt fra én etage til en anden.
Metoden giver en række fordele. Manøvredygtighed, forudsigelighed og effektivitet – det handler alt sammen om at levere mest mulig værdi til kunden.

Applikationsudvikling

Systematic arbejder ud fra en softwareudviklingsproces, som vi kalder Staircase. Metoden giver vores kunder forudsigelighed i leveringen, en manøvredygtig og leverandør samt øget effektivitet.

 

 

Staircase har bidraget til Systematics certificering på CMMI niveau 5 og er én af grundene til, at vi kan kalde os et agilt udviklingshus. Èn af de væsentligste fordele ved Staircase-modellen er, at den hjælper os til at udvikle den løsning til vores kunder, der skaber mest værdi.

okVi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores site og indsamle statistik. Hvis du klikker videre på systematic.com, accepterer du vores brug af cookiesLæs mere