Specialskole: "Det er nemmere at bruge MoMo end at lade være"

For lærere og pædagoger på en specialskole i Holbæk er den digitale læringsplatform MoMo med til at lette arbejdsgange og fastholde elevernes bevågenhed på undervisningen.

7. maj 2018

På specialskolen Skolen på Kasernevej 73 i Holbæk gør det en forskel i både lærernes og elevernes hverdag at bruge deres digitale læringsplatform MoMo som et fælles værktøj til undervisningen. Det fortæller Henrik Rydahl, der er lærer og undervisningsansvarlig på specialskolen Skolen på Kasernevej 73 i Holbæk, der blandt andet er en intern skole for to opholdssteder.

"Vi kører i store træk skemafrit, fordi vi er en specialskole. Men den struktur kræver også, at man holder styr på sine undervisningsforløb. Og når vi gør det i MoMo, så er det faktisk ti gange nemmere, end hvis vi ikke havde det værktøj til det,” siger Henrik Rydahl og fortsætter:

”Samtidig er det med til at fastholde elevernes bevågenhed og opmærksomhed på, at der foregår noget læring, som de skal forholde sig til. Og det er i allerhøjeste grad med til at understøtte elevens undervisning. I vores undervisning skal vi fastholde nogle børn, som rent fagligt er rigtigt dårligt stillede, og alene det at have et forløb skrevet op, hjælper dem.”

”Rigtig mange arbejdsgange bliver lettet med MoMo”

For skolens lærere og pædagoger er MoMo med til at gøre hverdagens arbejdsopgaver nemmere at gå til. Blandt andet i forhold til planlægning og strukturering af undervisning.

”Rigtig mange arbejdsgange bliver lettet med MoMo. Det bliver for eksempel nemmere for mig som lærer at planlægge min undervisning, for normalt kan jeg jo ikke altid lige huske, hvad jeg har planlagt af undervisning tre uger frem – men i dag kan jeg bare skrive det ind i MoMo og derefter læse op på det, når vi når dertil i undervisningen,” siger Henrik Rydahl.

Samtidig er MoMo et effektivt værktøj, når personalet skal samarbejde på tværs af faggrupper og klasser, fortæller han.

”Med MoMo får vi en stor smidighed i fagfordelingen og i lærerfordelingen. Hvor der i folkeskolerne typisk er én lærer til én klasse, så har vi to eller tre lærere til vores klasser. Og det kræver, at vi bliver koblet sammen på en eller anden måde – og det har vi fundet metoder til at kunne gøre i MoMo, som gør det både nemt og hurtigt,” siger Henrik Rydahl.

Letter arbejdet med undervisningsforløb

Det er ikke første gang, at Skolen på Kasernevej 73 har haft en læringsplatform. Skolen havde nemlig en anden læringsplatform, før de i forbindelse med Folkeskolereformen besluttede sig for at skifte til MoMo.

Den gamle læringsplatform blev aldrig brugt, fordi den var for upraktisk. Men alene det at MoMo fungerer lidt ligesom Google, hvor man kan søge i forløb og nemt kan lægge links op til undervisningen, gør det super nemt at arbejde med.

For det er til gengæld første gang, at Henrik Rydahl oplever, at skolens læringsplatform gør en reel forskel i både fagpersonalets og elevernes hverdag.

”MoMo er rigtig nemt at bruge, fordi vi har mulighed for selv at tilrettelægge vores undervisningsforløb og undervisningsplaner. Samtidig er arkiveringen af tidligere forløb nemmere, fordi jeg kan gemme forløb og efterfølgende søge dem frem for at gentage dem igen på et senere tidspunkt,” siger Henrik Rydahl og slutter:

”For os er det nemmere at bruge MoMo, end det er at lade være.”