Ikast-Brande Kommune: Med MoMo er vi kommet sikkert i havn

Tilbage i juni valgte Ikast-Brande Kommune at gå med Systematics MoMo som deres læringsplatform – og de vil anbefale andre at gå samme vej.

30. januar 2018

”Vi kiggede selvfølgelig også på de andre store læringsplatforme, men MoMo så i vores øjne mere spændende ud end de andre.”

Ordene kommer fra pædagogisk it-konsulent i Ikast-Brande Kommune, Kenneth Petersen. Han har været helt tæt på kommunens valg af læringsplatform – fra beslutningen skulle tages til i dag, hvor Systematics læringsplatform MoMo er klar til brug på kommunens skoler.

"MoMo har et overskueligt og fleksibelt udgangspunkt, og derudover så vi med MoMo en mulighed for at kunne påvirke platformen mere, end vi kunne med de andre store platforme. Samtidig var vi interesserede i at samarbejde med en virksomhed som Systematic, der har et maskinrum, som kan håndtere at lave en læringsplatform," siger Kenneth Petersen.

Det er over et halvt år siden, kommunen valgte MoMo som læringsplatform, og her er man stadig overbevist om, at det var den helt rigtige vej at gå. Det fortæller pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune, Lisbeth Tarp Mouritzen. 

Vi tror på, at vi er kommet mere sikkert i havn ved at vælge MoMo, frem for at gøre ligesom flertallet. Vi er godt klar over, at der særligt er to læringsportaler, som de fleste kommuner har valgt. Men vi har fra start prioriteret, at det skulle være vores forståelse af læring og didaktik, der er i fokus, frem for at se det udelukkende som et it-værktøj


Læring og fælles didaktisk forståelse i højsædet

Det var altafgørende for Ikast-Brande Kommune, at de med deres kommende læringsplatform kunne fokusere på pædagogik og læring. Og det ønske så de bedst opfyldt med MoMo.

”Vi valgte MoMo, fordi vi ville samarbejde med nogen, der ville være med til at omsætte deres generelle læringsplatform i en lokal kontekst. Vores læringsplatform skulle ikke være generel, men derimod afspejle de didaktiske redskaber, vi arbejder med her i Ikast-Brande Kommune,” siger Lisbeth Tarp Mouritzen og fortsætter:

”I modsætning til de andre læringsplatforme oplevede vi med MoMo en forståelse af, at man ikke kan arbejde mekanisk med en læringsplatform. Hvis det ikke skal føles som noget, man får trukket ned over hovedet, skal man som lærer selv kunne formulere målene, så de er direkte henvendt til ens egne elever.”

Og netop den prioritering oplever Lisbeth Tarp Mouritzen, at der er blevet taget rigtig godt imod af kommunens lærere.

”Lærerne er meget positive over, at de kan se, vi har gjort et forsøg på at digitalisere arbejdet med elevernes læring. Og det har netop også været vores intention, at lærerne skulle føle sig hørt,” siger Lisbeth Tarp Mouritzen.

Vil anbefale MoMo til andre

MoMo er i dag parat til at blive taget i brug på skolerne i Ikast-Brande Kommune, og samarbejdet om at nå hertil har været en rigtig god oplevelse, fortæller Lisbeth Tarp Mouritzen.

”Vi har oplevet rigtig meget lydhørhed, og Systematic har prioriteret at bruge tid på at afholde møder med os, hvor de har været åbne for at bruge tid på at diskutere, hvordan vi bedst muligt kunne implementere vores egen didaktik i MoMo,” siger Lisbeth Tarp Mouritzen.

Det er stadig op til skolerne selv at bruge MoMo i dagligdagen, og det får de fra kommunens side foreløbigt frie rammer til.

”Vi har dedikeret dette skoleår som et øve-år, hvor skolerne selv kan bestemme, hvor meget de bruger MoMo. Nogle skoler bruger allerede MoMo som deres daglige værktøj, og vi har meldt ud, at vi forventer, at alle skoler fra næste skoleår bruger MoMo som deres redskab til at præsentere elevplaner og årsplaner på,” siger Kenneth Petersen, der fortæller, at lærerne overordnet er positive over for løsningen:

Generelt er meldingerne, at MoMo er et rart og tiltalende system at arbejde med. Det fungerer især godt, at man med MoMo kan hoppe ind i forløbene, hvor man vil. Det giver en større grad af frihed til lærerne, fordi de kan vælge kun at bruge de dele af systemet, som giver mening for dem. Der oplevede vi, at de andre læringsplatforme var mere bundne end MoMo

 

Det var tilbage i juni 2017, at Ikast-Brande Kommune tog den endelige beslutning om at gå med MoMo som læringsplatform. En beslutning, kommunen lige siden har været rigtig glad for, fortæller Kenneth Petersen:

”Vi har på ingen måder fortrudt, at vi har valgt MoMo, og vi vil helt klart også anbefale det til andre.”