Systematic indgår samarbejde med Region Midtjylland på Læringsplatform

Systematic A/S starter samarbejde med den interne skole på Holmstrupgård i Region Midtjylland. Samarbejdets omdrejningspunkt er Læringsplatformen MoMo.

Pressemeddelelse30. august 2016

Sammen med den interne skole på Holmstrupgård starter Systematic et pilotprojekt, hvor læringsplatformen MoMo bliver et centralt omdrejningspunkt.

”Vi investerer i dette samarbejde, fordi vi gerne tester vores læringsplatform i omgivelser, der stiller store krav til vores system. Eleverne og lærerne på Holmstrupgård har specielle behov, som vi med MoMo gerne vil være med til at understøtte,” siger Inger Surrow, Senior Product Manager i Systematic.

Trivsel i centrum

Holmstrupgård er en skole for elever med specielle behov, og det er derfor vigtigt for underviserne at få en læringsplatform, der kan støtte op om elevernes trivsel, som er en af de grundværdier, skolen bygger på.

Den interne skole på Holmstrupgård får mulighed for at bidrage til udviklingen af MoMo, hvilket giver skolen mulighed for at italesætte nogle af de behov, den har.

MoMo kan tale med systemer, vi kender og bruger i forvejen. Integration til andre platforme, vi bruger, vil være en hjælp i vores daglige lærergerning

Der er blandt andet behov for at kunne evaluere eleverne med andet end tal. 

”Skal vi understøtte vores elevers trivsel med brug af læringsplatformen, så er den nødt til at rumme nogle bestemte funktionaliteter, som fx lidt mere blød prosa og ikke kun hårde tal. Der må gerne være god grafik, intuitiv brugergrænseflade og mulighed for at skræddersy rapporter direkte til sagsbehandlere rundt om i landet,” forklarer Ronny Buelund, lærer på Holmstrupgård i Brabrand.

Systematic har stor erfaring med behandling af fortrolige oplysninger for det offentlige og lytter til ønskerne fra Holmstrupgård.

”Der er ingen tvivl om, at når Holmstrupgård tager MoMo i brug, så vil al den viden og erfaring, de får med systemet, bidrage til at gøre vores løsning endnu bedre, og det er input, vi sætter stor pris på,” fortæller Inger Surrow.

Visioner på Holmstrupgård

”Holmstrupgård – socialpsykiatri for unge” i Region Midtjylland er et pædagogisk og miljøterapeutisk døgntilbud til unge fra 14 til 23 år med psykiatriske lidelser og organisk betingede vanskeligheder.

Midt Text

Ronny Buelund har et håb om, at MoMo på sigt kan løfte endnu flere opgaver på den interne skole på Holmstrupgård.

”Nu skal vi lige i gang og lære den at kende, men vi kan se, der er gode snitflader til andre systemer, vi arbejder i. Det betyder, MoMo kan tale med systemer, vi kender og bruger i forvejen. Integration til andre platforme, vi bruger, vil være en hjælp i vores daglige lærergerning,” siger skolelæreren.

Top 3 fra Holmstrupgård:

Ronny Buelund, lærer på Holmstrupgård, giver her sit bud på, hvilke tre funktionaliteter i en læringsplatform, der er afgørende:

  • Opfylder alle kravene i bekendtgørelsen.
  • Skal kunne fungere som effektivt planlægningsværktøj i undervisningen og være intuitivt at bruge.
  • Skal kunne interagere med øvrige fagportaler - mulighed for at etablere og sende rapporter direkte fra systemet til samarbejdspartnere rundt om i landet, fx sagsbehandlere.