F6 OG F7 ADMINISTRATION

Alle områder af Cicero LMS, der skal kunne opsættes individuelt for biblioteket, kan opsættes og konfigureres i en let tilgængelig og intuitiv brugergrænseflade.

Cicero understøtter:

 • Brugeren kan oprette og redigere ruter til chaufføren, der servicerer Biblioteket Kommer-lånere, så ruten planlægges mest optimalt. 
 • Brugeren kan oprette optimale ruter til kørsel af skolernes bookede materialer.
 • Der kan oprettes materialeleverandører og registreres leverandøraftaler. På aftalerne kan der registreres de klargøringsprofiler, biblioteket har med leverandøren samt den interne fagkonto, hvorfra materialerne skal betales.
 • Bibliotekets Kontostruktur kan oprettes og redigeres, og der kan tildeles budgetter og kontoperioder til kontoerne. Kontoerne kan oprettes som materiale-, mellemværende-, eller klargøringskontoer.
 • Det er muligt at angive et eksternt kontonummer, der refererer til et kontonummer i kommunens økonomisystem.
 • Der kan fleksibelt oprettes navne- og nummerskabeloner til håndtering af alle typer periodiske nummereringer.
 • Der kan opsættes et vilkårligt antal skabeloner til generering af automatiske materialevalgslister.
 • Der kan oprettes temaer, som kan tilføjes de enkelte materialer og fungere som midlertidig opstillinger. Temaer kan gemmes og genbruges – fx kan juletemaet fra sidste år genbruges året efter.
 • Der kan registreres standardpriser på forskellige materialetyper til brug for generering af opkrævninger fra lånere.
 • Flydegrupper kan oprettes, så materialer kan bringes til at flyde mellem en eller flere filialer.
 • Til styring af bibliotekets materialer oprettes der materialegrupper med tilknytning af låneprofiler. Lånerprofilerne afgør, hvem der kan udlåne materialerne, og hvor længe de kan udlånes. Der kan oprettes et vilkårligt antal lånegrupper. 
 • Opretter lånere sig selv, fx via eksterne lånerportaler, sker der automatisk tildeling af lånergrupper. Brugeren kan her opsætte den automatisk tildelte lånergruppe. 
 • Hele bibliotekets fysiske indretning og materialeplaceringer kan oprettes og tilpasses under placeringer. 
 • Brugernes rettigheder og adgange til Cicero LMS kan opsættes i en fleksibel og overskuelig rollebaseret opsætning.
 • Den enkelte klient, hvorfra Cicero LMS afvikles, kan konfigureres i henhold til brug af Bon-og labelprinter og RFID-scanner. 
 • Der kan opsættes institutionsnumre, særlige lukkedage og reservationsregler pr. filial.
 • Ekstern adgang, Lånesamarbejde, SIP2.
 • Al konfiguration af Cicero LMS på serveren foregår via en enkel og intuitiv brugergrænseflade, hvor brugeren kan opsætte print, notifikations- og SMS-skabeloner, tidsstyring af automatiske jobs, URL-adresser, gebyrbeløb m.v.