F5 LISTER

Her findes statistikker og lister til brug for administration af bibliotekets reservationer, rykkere, udlånslister, afsendte beskeder, saldoopgørelser og synkronisering af data fra nødsystem. Listerne kan udskrives, eller brugeren kan håndtere listens elementer direkte fra skærmen.

Cicero understøtter: 

  • Plukliste til fremsøgning af reserverede materialer kan skabes ud fra forskellige søgekriterier. Når en given plukliste er skabt, kan dens materialer markeres som værende i proces, så andre ikke begynder at fremfinde de samme materialer.
  • Pluklisten kan udskrives. 
  • Der kan fremsøges og skabes saldoopgørelser for de enkelte lånere og herfra sikres, at der udskrives rykkere.
  • Det er muligt at få en detaljeret visning af den enkelte låners mellemværende.
  • Der kan printes udlåns- og rykkerlister til lånergrupper til brug for lærere, der skal sikre, at deres elever bliver gjort bekendt med de materialer, de mangler at aflevere.
  • Beskeder sendes som udgangspunktet automatisk, når givne hændelser opstår. De beskeder, der af den ene eller anden grund – fx fordi en låner er registreret med forkert e-mail eller mobilnummer – ikke når deres modtager, samles op i beskedkøen.
  • Hvis Cicero ikke kan få kontakt til omverdenen, fx fordi internetforbindelsen er nede, kan Cicero køre i nødtilstand. I denne tilstand er det muligt at udlåne og aflevere materialer, og Cicero holder styr på, hvilke materialer der er lånt og afleveret. Når Cicero atter får kontakt til omverdenen, synkroniseres de udlån og afleveringer, der er foretaget, mens nødsystemet kørte. Går noget galt i denne synkronisering, opsamles data under F5, og brugeren kan herfra igangsætte en manuel synkronisering.