F2 CIRKULATION

Her foregår fremsøgning af materialer, visning af bibliografiske poster, håndtering af og overblik over lånere. Ligeledes foretages her ind- og udlån af materialer – både fjernlånte materialer og egne materialer.

 Cicero understøtter: 

 • Visning af bibliografiske poster.
 • Visning af materialer tilknyttet de bibliografiske poster.
 • Håndtering af periodika.
 • Reservation af materialer – herunder serie-, parallel- og enkelreservation.
 • Udlån, aflevering og fornyelse af materialer.
 • Visning af beholdningsoplysninger, herunder status og historik for materialerne.
 • Stregkode- og RFID-mærkning af materialer.
 • Labelhåndtering – opsætning, redigering og udskrivning.
 • Masserettelser af materialer, herunder flytning til andre materialegrupper samt kassation.
 • Opsætning af materialegrupper og udlånsregler.
 • Oprettelse af materialesamling til brug for skoler.
 • Oprettelse af nye materialer.
 • Håndtering af flydende materialer.
 • Fremsøgning af bibliografiske poster og materialer samt understøttelse af CQL-søgesproget.
 • Håndtering og overblik over bestilte fjernlån samt status og rykkerhåndtering af fjernlånte materialer.
 • Håndtering af lånere samt overblik over deres udlånte materialer, reservationer, gebyrer samt meddelelser sendt til låneren.
 • Automatisk hjemkaldelse af udlånte materialer.
 • Integration til CPR med mulighed for automatisk hentning og opdatering af persondata.
 • Integration til UNI-C med mulighed for import af elevoplysninger og automatisk oprettelse af elever i lånerregisteret.
 • Registrering af værge for mindreårige eller umyndiggjorte personer.
 • Registrering af virksomheder og institutioner som lånere.
 • Registrering af lånerens fraværsperiode.
 • Biblioteket kommer – til servicering af borgere, der ikke selv kan komme til biblioteket

F2