LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

 LMS Text

Effektiv understøttelse af arbejdsgange

Biblioteker og pædagogiske læringscentre på skolerne er pressede på tid og økonomi. Cicero Library Management System sikrer en omkostningseffektiv drift og et brugervenligt administrativt system. Brugervenligheden giver personalet en effektiv understøttelse af bl.a. administrativ søgning, avanceret beslutningsstøtte til indkøb, booking, håndtering af materialer og gebyrer, og det giver mere tid til andre opgaver.

Tilmeld Cicero Nyhedsbrev

LL Download Brochure

 

Cicero er et moderne, tidssvarende og modulært opbygget bibliotekssystem, der understøtter biblioteksansattes arbejdsgange. Der er lagt vægt på, at hovedparten af funktionerne i dagligdagen er intuitive og lettilgængelige, så det selv for en lejlighedsvis bruger er muligt at navigere ubesværet rundt i systemet.

Cicero Library Management System er et fælles bibliotekssystem, som benytter national infrastruktur og anerkendte standarder. Det gør fælles drift og systemadministration oplagt, samtidig med at der kan trækkes data fra andre systemer, så data kun skal opdateres ét sted. Fælles drift og administration giver ensartet betjening af brugerne og frigiver samtidig tid og ressourcer til andre ting.

Cicero er opdelt i moduler

Modulopdelingen samler og understøtter de arbejdsgange, der naturligt hører sammen. Nogle brugere vil hovedsageligt anvende funktioner knyttet til Cirkulation, hvorunder beholdnings- og lånerhåndtering finder sted. Andre vil anvende funktioner knyttet til Systemadministration eller Accession, hvorunder indkøb finder sted. Modulopbygningen gør det nemt at navigere - læs mere om de enkelte moduler i menuen til venstre. 

Kontakt vores salgsafdeling for mere information om Library Management System

Se videoguides til brugen af Cicero LMS.