MORTEN

 

Morten

Hvorfor er valget faldet på Systematic?

"Det vigtigste for mig var den udviklerkultur, vi har hernede. I Systematic taler man ikke kun om it, man vil faktisk designe, udvikle og levere. Vi sælger højteknologiske ydelser, og kulturen, der er centreret om det, er altafgørende for mig. Derudover er størrelsen i Systematic den rigtige for mig. Vi er store nok til at være stærke, men vi er ikke større, end at hver kunde betyder noget. Det er en af grundene til succesen."

 

Navn: Morten Klarner Sams
Position: Senior Architect
Alder: 44 år
Baggrund/uddannelse: Cand.phil, Informationsvidenskab, Aarhus Universitet 
Bopæl: Risskov
Fritid: Laver mad og spiller guitar
Kom til Systematic: juni 2016

 

Beskriv, hvad du laver i dit job?

"Det omhandler at levere it-teknologi til de rigtige processer. Det er en domæne-uafhængig disciplin. Vi sætter os ind i de konkrete domæner hos kunderne og holder så fast i den it-centeret viden. Det er det, jeg skal som arkitekt. Jeg skal finde ud af, hvad kundens behov er og få det kommunikeret ud til vores bagland. Det er den meget operationelle del. Hernæst er der udbudsdelen: ud at repræsentere virksomheden og forklare potentielle kunder, hvorfor de skal vælge os. For mig er min rolle todelt"

Hvad kendetegner Systematic som arbejdsplads?

"Super kompetente kolleger. Jeg har virkelig kompetente kolleger, som passer på kulturen og er opmærksomme på at bevare den. Det har gjort, at jeg er faldet hurtigt til. Hele huset emmer af en stærk kultur, og det er specielt vigtigt, når vi vokser, som vi gør. Kulturen skal sidde i væggene, og det gør den virkelig her."

Hvordan vil du beskrive karrieremulighederne i Systematic?

"De er rigtig gode, eftersom vi har så mange domæner, vi arbejder med. Derudover arbejder vi både med produkter og projekter, og man kan vælge selv, hvad man vil arbejde med. Jeg har selv arbejdet med begge dele, og det er rigtig fint med den vekselvirkning. Det er også accepteret, ligefrem påskønnet, at man flytter sig imellem domænerne eller imellem produkter og projekter."

Hvad motiverer dig i dit arbejde?

"Frihed under ansvar er det vigtigste for mig. Frihed under ansvar muliggør innovation. Derudover er ideudvekslingen og kreativiteten centralt. Vi har ikke meget business-as-usual. Vi anerkender, at hver situation er unik, og vi tilpasser os hele tiden."

Hvad er de vigtigste værktøjer i dit job?

"Vi har nogle solide processer, vi arbejder ud fra. Det giver friheden til agiliteten, og det gør, at der er nogle ting, jeg ikke behøver at tænke over. Jeg ser vores processer som en rygrad, der muliggør alle andre ting. Det muliggør, at vi kan tænke kreativt og vise kunden, at vi tilpasser os. Det er fint at have en fælles rygrad i projekterne, da det skaber et fælles sprog."

Hvad er din største udfordring i din rolle?

"Hvordan man skal prioritere kan nogle gange være en udfordring. Dog anser jeg det snarere for at være et luksusproblem, at man bliver involveret i mange ting. I Systematic er man velkommen til at deltage i rigtig meget, og her skal man kunne prioritere. Her spiller vores størrelse igen en afgørende rolle og muliggør, at vi kan lave de prioriteringer. Her er kort til toppen – chefen er lige omkring en – så man kan hurtigt få et svar på, hvad der giver mest værdi."

Hvilke råd vil du give til nye kolleger, der starter i Systematic?

"Det er vigtigt, at man tør at stikke næsen frem. Vi har en rigtig god kultur, hvor vi lytter, sparrer og giver hinanden konstruktiv kritik, så man skal ikke være bange for at gøre det. Det gør, at der lynhurtigt bliver skabt netværk udover de mere formelle. Uafhængig om man er udadvendt eller indadvendt, er man nødt til at stikke næsen frem, men man bliver faktisk også hjulpet på vej. Tingene har ikke den samme værdi, hvis det forbliver inde i hovedet på den enkelte."