LOUISE

Louise

Louise var praktikant i Systematics People & Culture-afdeling fra august 2016 til januar 2017

 

LOUISES TANKER OM  ... 

 

... Systematic som praktikplads:
Jeg valgte Systematic af flere årsager. Først og fremmest kendte jeg allerede en i huset, og så har jeg tidligere været hjælper i huset til forskellige personale- og julearrangementer. Det betød, at jeg i forvejen kendte til virksomhedskulturen, og det var det, der tiltalte mig, da jeg ansøgte. Jeg vidste, at det var et sted, jeg kunne se mig selv passe ind personligt.

Derudover har jeg mødt Systematic på uddannelsesmesser, hvor det blev brandet som et ambitiøst praktiksted, hvor man ville få mulighed for at blive udfordret og lære en masse. Kombinationen af de to ting gjorde, at det var det perfekte praktiksted for mig.   

... en typisk arbejdsdag:
Meget varieret og udfordrende, og derfor er det svært at kategorisere noget som værende en ”typisk” arbejdsdag. Mine arbejdsopgaver dækkede bredt. Jeg havde ansvarsområder inden for employer branding og rekruttering. I forhold til rekruttering havde jeg ansvaret for rekruttering af samtlige praktikanter – det vil sige ejerskab over hele rekrutteringsprocessen i samråd med min mentor – mens jeg med mit arbejde med employer branding havde ansvar for at planlægge, eksekvere og brande vores forskellige initiativer og arrangementer.

Derudover er jeg også meget nysgerrig som person og stiller spørgsmål, hvilket betød, at jeg medvirkede til at skabe nye arbejdsopgaver og havde indflydelse på min arbejdsdag. Jeg havde desuden en bred berøringsflade af samarbejdspartnere i huset, som ligeledes var med til at forme mine arbejdsopgaver. Afslutningsvist er det vigtigt at nævne, at frihed under ansvar var helt centralt. Det var mit eget ansvar at prioritere mellem arbejdsopgaverne og udfylde tiden, så længe jeg nåede i mål med opgaverne.

 

 

... forskellen på at være medarbejder og studerende 
Man får et grundlæggende indblik i den ”virkelige verden”, og hvordan tingene fungerer i praksis. Derudover får man lov til at afprøve de ting, man har med i bagagen fra sit studie, og ikke mindst får man lov til at opleve teori i praksis og nogle gange mangel på samme. Jeg har i min praktik fået øjnene op for, at man skal tage beslutninger meget hurtigere på arbejdsmarkedet, hvorimod man har mere tænketid på studiet. Det har medvirket til, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende i praksis og rent fagligt.

Som praktikant i Systematic bliver man behandlet som en hvilket som helst anden medarbejder. Man er på lige fod med sine kolleger, og man betragtes som en fastansat. Derudover er frihed under ansvar alfa omega, hvilket jeg har sat stor pris på.

Fakta om Louise:

  • Uddannelse: Louise har en professionsbachelor i International handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.  

  • Karrieredrømme: drømmer om at lande i et job, hvor jeg trives – ligesom her hos Systematic. Et job, hvor jeg løbende kan udvikle mig og blive dygtigere, og hvor jeg er omgivet af gode kolleger, der hjælper og passer på hinanden. Det vigtigste er, at jeg glæder mig til at møde ind på arbejde – også en mandag morgen. 

  • Nuværende position: Junior Consultant, People & Culture.

 

... det bedste ved praktikken:
Det bedste var helt sikkert, at jeg kunne få lov; få lov til at stille spørgsmål og få lov til at blive lyttet til. Så længe det gav mening, fik jeg lov til at gå videre med de inputs, som jeg havde. Det betød, at jeg selv bidragede til at forme den retning, jeg gerne ville udvikle mig i igennem mit praktikforløb.

Derudover havde jeg igennem hele forløbet den nødvendige sparring omkring mig. Som praktikant i Systematic har man en mentor tilknyttet, som bakker en hundrede procent op og prioriterer at hjælpe, når det er nødvendigt. Det skaber ro og gør, at man tør at prøve sig selv af på en anden måde. Man bliver også taget godt imod, og der er støtte at hente fra samtlige fløje. 

Det er også vigtigt at pointere, at man ikke laver "skuffearbejde" i et praktikforløb hos Systematic, men at ens opgaver faktisk skaber værdi for forretningen. Det var afgørende for mig, at jeg bidrog til forretningen. 

... den største udfordring i praktikken:
Som nævnt værdsatte jeg i høj grad vores frihed under ansvar, men det var til gengæld også den største udfordring for mig. Det var i starten udfordrende at tidsestimere mine arbejdsopgaver, men jeg lærte løbende mig selv at kende på en ny måde i mere arbejdsrelaterede situationer, og hvordan jeg her arbejdede bedst.

Yderligere var det selvfølgelig en udfordring, at det hele var nyt hernede. Nye mennesker, nye arbejdsopgaver, faglighed i en ny kontekst – og hvordan jeg landede bedst muligt i det. Det var dog samtidig en af de fedeste og sjoveste ting ved praktikforløbet, som jeg har lært en hel masse af. Systematics onboarding-forløb var hér uden tvivl med til at gøre det nemt for mig at ”lande hurtig” i min nye rolle.

... det personlige og faglige udbytte af praktikken:
Personligt fik jeg meget ud af det i forhold til den føromtalte frihed under ansvar og opgavestyring. Derudover var det uvurderligt for mig at være i øjenhøjde med en masse dygtige mennesker. De første uger brugte jeg meget af tiden på at møde mine forskellige sparringpartnere og lære dem bedre at kende, og det gjorde det faktisk nemmere at arbejde sammen i sidste ende, da vi fik etableret et personligt bånd fra start. Det gjorde det tilmed nemmere at være i huset, da man havde flere personlige relationer på tværs af afdelinger.

Fagligt har jeg udviklet mig inden for hele HR-paletten. Mange af teorierne fra mit studie blev understøttet i praktikforløbet, hvor markedsføringsfagene i forbindelse med mit ansvar for employer branding tiltag også blev omsat i praksis, hvilket var fedt. Meget af min faglige udvikling er også foregået på eget initiativ, da jeg fik lov at udvikle mig i de retninger, som jeg gerne ville.

... den mest mindeværdige oplevelse i praktikken:
Vores team-building ånd og den generelle tone i huset har overrasket mig positivt. I vores afdeling blev vi ret hurtigt i mit praktikforløb inviteret hjem til afdelingslederen, hvor vi hyggede os en aften og lærte hinanden bedre at kende. Det gjorde meget indtryk på mig, at hun på den måde lukkede os ind i sit personlige liv. Det beviser igen, at selvom man ”kun” er praktikant, bliver man inkluderet på lige fod med alle andre. Netop vores ånd og kultur har jeg derfor haft meget fokus på, når jeg har skullet ”sælge Systematic” til kommende praktikanter på uddannelsesmesser.

... råd til kommende praktikanter:
Vær modig, for jo mere du tør, des mere får du lov til, og des mere udvikler du dig. At være i praktik i Systematic er et stærkt afsæt i din karriere, så det er vigtigt at få mest muligt ud af det.