LINE

 Line Interns

Line var praktikant i Systematics Defence-afdeling fra august 2013 til januar 2014 

 

LINES TANKER OM ...

 
… Systematic som praktikplads:
Jeg kendte ikke til Systematic, før jeg så et praktikopslag på mit universitets jobdatabase. Efter jeg havde søgt pladsen, begyndte jeg at høre en del om, hvordan Systematic inddrager brugere som en del af deres udvikling af software. Jeg fandt også ud af, at Systematic havde en række etablerede user experience engineers, hvilket imponerede mig. Da brugerinddragelse er mit arbejdsområde, blev jeg mere og mere spændt på at komme i gang hos Systematic.

… en typisk arbejdsdag:
En typisk dag starter med en togtur på 1,5 time fra Aalborg til Aarhus. Når jeg kommer til kontoret, gennemser jeg mine lister, post-its, kalender og mail for at få et klart overblik over mine opgaver for dagen. Typisk har jeg et par møder om planlægning, opdatering eller afrapportering og samtidig en håndfuld opgaver, som jeg arbejder på.

Jeg har typisk gang i flere ting og bliver ofte afbrudt af nye forespørgsler. Det er grunden til, at jeg hver dag starter med at gennemse, hvad jeg har skrevet ned. Det er min metode til at have overblik, og det medfører også, at mit bord ofte er begravet i papir.

Jeg har også en del dage uden for kontoret, hvor jeg enten har arbejdet hjemmefra eller været ude på undersøgende besøg ved brugerne i forsøgs- eller observationsregi.

 

 

… forskellen på at være medarbejder og studerende:
At jeg ikke skal timeregistrere på samme måde som mine kolleger. Og det er den største forskel, som jeg har oplevet. Jeg har siden starten følt mig som en del af Systematic og medansvarlig for det produkt, jeg arbejder på. Jeg har ansvar på lige fod med mit team og samme opgaveload.

 

Fakta om Line:

  • Læser til til cand.polyt. i produkt- og designpsykologi
  • Drømmer om at arbejde med brugerne for at udvikle produkter, der er bedre tilpasset dem og deres behov.

 


… det bedste ved praktikken:
Jeg har haft kontakt med reelle brugere af produktet, som jeg arbejdede på. Jeg føler, at jeg på kort tid har fået en omfattende forståelse af brugen af produktet grundet denne kontakt, og det har givet mig indblik til at komme videre med udviklingen. Tidligere har jeg skullet tage forbehold, fordi jeg ikke har haft kontakt til den reelle brugergruppe. Det sætter begrænsninger, som man ikke kan komme ud over, før produktet bliver anvendt af den rette brugergruppe.


… den største udfordring i praktikken:
Jeg pendler hver dag mellem Aalborg, hvor jeg bor, og Aarhus. Det vil jeg kalde min største udfordring. Selvom jeg i min studietid har haft rimelig faste rammer, er transporttiden en udfordring. Efter et stykke tid er jeg blevet vant til det og kunne godt se mig selv tage den tur dagligt. Selvom det er mange timer, er det jo en bonus, at jeg har helt fri, når min arbejdsdag er omme. Der er ingen lektier, som venter, når jeg kommer hjem.


… det personlige og faglige udbytte af praktikken:
Jeg var ikke vant til Systematics form for samarbejde, så derfra lærte jeg at tage stilling til prioritering af, hvad jeg bringer op til diskussion. Det har ligeledes medført, at jeg har udviklet min evne til at forklare problemstillinger, metoder eller lignede emnefelter over for personer, som ikke deler mit felt til fulde.


… den mest mindeværdige oplevelse i praktikken:

At have prøvet at være i arbejde. Nu har jeg en helstøbt fornemmelse af, hvad jeg træder ud i efter universitetet. Den største grund til, at jeg har det på denne måde, er, fordi alle har taget godt i mod mig og inddraget mig som en del af arbejdslivet.

 

... sig selv som fremtidig Systemat:

Igennem mit forløb føler jeg mig behandlet og opfattet som Systemat, og jeg er kun blevet positivt overrasket over, hvad det vil sige at være praktikant hos Systematic. Grundet tilliden, ansvarsområdet, samarbejdet og sparringskulturen kunne jeg sagtens forestille mig at blive Systemat, hvis tilbuddet kom.