MANGLER DU INSPIRATION?

Se disse specialeeksempler

 

Nedenfor finder du eksempler på projekter skrevet af ingeniørstuderende og studerende fra andre universitetsuddannelser i samarbejde med Systematic.

Klik på overskriften for at læse formålet med hvert enkelt projekt.

 

 

INGENIØRSTUDERENDE


Liste over projekter - brand


Liste over projekter - medicin

En ny tilgang til at optimere nøjagtigheden af indendørs positionering via inertibaseret positionering, som udnytter kortinformation og sensor-fusion

Formål: At etablere viden om relevante positionerings- og forbedringsmetoder, samt undersøge rigtigheden af ​​et bestiknavigations modul via empiriske analyser. Metoder til at forbedre nøjagtigheden via døren identifikation som waypoint korrektion og korrektion i sammenhæng med vægge blev også realiseret.

Biosensor infrastruktur protokol

Formål: At udvikle en robust og fleksibel ZigBee protokol, der sender filtrerede data mellem en sensor, der måler en patients tilstand og en bærbar enhed på en sikker og pålidelig måde. Endvidere blev der udviklet en overførsel af nye filtre til censor data filtrering.

Building Entity Association Model (BEAM)

Formål: At udvikle et system til overvågning, positionering og lokalisering af personer inde i en bygning. Dette førte til udviklingen af ​​et tredimensionel grafisk kort af en bygning baseret på et bygningsbeskrivelses model kaldet Industry Foundation Classes (IFC).

Udvikling af serviceorienteret software-arkitektur til brug for distribution af patientdata fra biosensorer

Formål: At bruge SOA (Service-Oriented Architecture) i udviklingen af et patient-overvågningssystem. At anvende SOA i udviklingen af en prototype til et overvågningssystem, der distribuerer vigtige måledata fra patienter i eget hjem.

Afsøgning af bygninger under brand

Formål: At udvikle et program, der muliggør lokalisering af værelser på et bygningskort, der angiver, om et værelse allerede er blevet ransaget af brandmænd under en brand. Programmet er beregnet til at blive brugt af indsatsledere, der ligeledes bør være i stand til at ændre et værelse status fra 'ikke søgt' til 'søgt'.

Påmindelse om medicin via mobiltelefon

Formål: At udvikle et program til mobiltelefoner, der minder patienter om at tage deres medicin på det rigtige tidspunkt og vise, hvilken medicin det skal være. Programmet modtager oplysninger om den specifikke patients medicinering fra det kliniske informationssystem Columna.

Modellering af tele-homecare-data i et klinisk informationssystem

Formål: At gennemføre en teoretisk undersøgelse af integrationen af ​​tele-hjemmepleje-data i det kliniske informationssystem Columna med henblik på at undgå behovet for et sammenkoblet klinisk informationssystem. Arketypebaseret modellering blev anvendt, og et homecare-system blev modelleret med et primært fokus på udvikling af EKG-arketyper.

Patientbrowser på en PDA

Formål: At udvikle software til PDA'er, så læger og andre ansatte har adgang til patientjournaler.

Vitale livstegn og positionering

Formål: At udvikle et system, der bidrager til overvågning af brandmænds vitale livstegn og deres positioner under en brand, samt at støtte de opnåede erfaringer gennem evaluering af brandslukningen. Resultatet af projektet blev præsenteret og demonstreret under en afsluttende brandslukningsøvelse.

 

 

STUDERENDE FRA ANDRE UNIVERSITETSUDDANNELSER


List of projects - risk management


List of projects - CSR

CSR i B2B-virksomheder

Formål: At diskutere fordelene ved CSR for en B2B-virksomhed og afklare, hvordan en virksomhed bør håndtere CSR, herunder den eksterne kommunikation om samme.

Intern kommunikation på et strategisk niveau - formulering og implementering af en intern kommunikationsstrategi

Formål: En diskussion af hvordan en given B2B-virksomhed bedst engagerer sig i CSR og kommunikerer sit CSR-engagement til relevante stakeholders via virksomhedens website.

Risikostyring i en moderne softwareudviklingsvirksomhed

Formål: At undersøge hvilke udfordringer Systematic står over for i relation til risikostyring samt at foreslå mulige løsninger, der kan indgå i Systematics processer.

 

Søg job hos Systematic