SIKKERHEDS-GODKENDELSE

 

Vær opmærksom på, at alle medarbejdere i Systematic Defence Business Unit skal have sikkerhedsgodkendelse fra myndighederne i det land, hvor de er ansat.

Hvis ansøgeren ikke er statsborger i et nordisk land, et NATO-land eller har boet i et nordisk eller et NATO-land i de sidste 7 år, skal ansøgeren være opmærksom på, at det kan være umuligt at opnå sikkerhedsgodkendelse. Dette afhænger af ansøgerens hjemland, idet myndighederne kan være ude af stand til at gennemføre den nødvendige undersøgelse af personen.

I disse tilfælde vil ansættelse i Systematic derfor ikke være mulig.