VI SKABER FREMTIDENS LØSNINGER MED MACHINE LEARNING OG KUNSTIG INTELLIGENS 

Systematic tilfører værdi til enhver organisation med løsninger baseret på business intelligence, machine learning og kunstig intelligens

AI ML


Ethvert problem kan løses, hvis man har de rigtige redskaber til rådighed. I Systematic er vi eksperter i at få værdi ud af store datamængder og skabe løsninger ved brug af business intelligence, machine learning og kunstig intelligens (AI).

Vi hjælper virksomheder med at indsamle data fra forskellige kilder og gør det tilgængeligt i en anvendelig og brugervenlig form. Ud fra data, som er genereret i fortiden, kan vi hjælpe vores kunder med at forudsige mønstre og handlinger i fremtiden og dermed opdage problemer, før de udvikler sig.
 

Hvad er det Systematics løsninger kan?

  • Analysere et stort sæt af historiske data og finde sammenhænge heri
  • Levere prognoser i afgørende og kritiske situationer
  • Være situationsnære og funderet på reelle og real-time data
  • Generere individuelle modeller tilpasset kundernes behov
  • Opdatere og levere modeller og prognoser i realtid

Hos virksomheder og offentlige organisationer er interessen for at anvende data til at understøtte livsvigtige eller forretningskritiske beslutninger støt stigende. Det mærker vi også hos Systematic, hvor vores kunder ser det som en nødvendig og strategisk investering at kunne anvende data til at understøtte forretningen.

Vi udvikler løsninger til alle samfundets sektorer på tværs af kontinenter

Vi udvikler dataplatforme til sundhedssektoren, forsvaret, forsyningsvirksomheder og biblioteksvæsnet. Her skaber vi sammenhænge i enorme datamængder, som den menneskelige hjerne ikke kan rumme. Derved kan vi danne prognoser for, hvordan fremtiden for området vil se ud eller udpege områder, der kræver særlige handlinger.

Vi har de rette kompetencer i kraft af højtuddannede, erfarne data scientists, machine learning eksperter, softwareudviklere og BI-specialister. Derudover har vi eksperter med forståelse og praktisk erfaring fra de sektorer, vi udvikler løsninger til.

Vi kan lave løsninger baseret på data, vi selv leverer, fra fx vores patient- eller borgerjournalsystem, men vi kan også arbejde med data fra andre leverandører.

Der er ikke grænser for, hvad man kan bygge modeller for – og vi elsker en udfordring. Baseret på de mange løsninger og produkter, vi har udviklet til vores kunder, er Systematic en stærk samarbejdspartner uanset, hvor moden din virksomhed er i forhold til at anvende data strategisk i forretningen.