MED BUSINESS INTELLIGENCE BLIVER DATA TIL AKTIV VIDEN

Passive data bliver til aktiv, brugbar viden, når man anvender Business Intelligence. Systematic hjælper virksomheder og organisationer med at få overblik og omdanne data til værdifuld ledelsesinformation og beslutningsstøtte.

 

Data er et af de stærkeste værktøjer vi har


I en digitaliseret hverdag og arbejdsdag er langt de fleste af vores handlinger koblet sammen med teknologi, der genererer data. Uanset om det drejer sig om, hvilke bøger, vi låner på biblioteket, eller de tidspunkter, hvor allerflest borgere tjekker ind på en skadestue. Al data rummer potentiale til at gøre os klogere og gøre ting billigere, bedre og mere effektive, hvis vi formår at behandle data rigtigt. Gennem Business Intelligence kan umiddelbart uoverskuelige mængder af data nemlig omdannes til brugbar viden, der kan give beslutningsstøtte her og nu, men det kan også generere præcise forudsigelser med udgangspunkt i store mængder akkumuleret data.

”Data er et af de stærkeste værktøjer vi har, for det er jo fakta – og gennem Business Intelligence får man et overblik over sine data – ligesom man kan trække en masse værdifuld viden ud af det. Det er muligt at finde mønstre, som sætter os i stand til at forudse en række hændelser før de indtræffer, ligesom vi kan identificere, når noget afviger fra normalen – alt sammen på baggrund af data,” siger Senior Manager i Business Development Erik Søndergaard Andersen, som står i spidsen for Systematics Business Intelligence og Data Science team.

Hos Systematic er Business Intelligence og Data Science et område i markant udvikling. Business Intelligence er et stærkt værktøj til at yde beslutningsstøtte – særligt i kritiske situationer, hvor data kan vise og fortælle, hvordan situationen ser ud nu, hvordan situationen har udviklet sig over tid, og hvordan den ser ud sammenlignet med relevante benchmarks.

Business Intelligence bruges bl.a. til ledelsesinformation, budgettering og afregning på omsorgs- og socialområdet i kommunerne. Data kan også modelleres og bruges til at generere prognoser inden for omsorg og sundhed, således det er muligt at estimere, hvilken kombination af ydelser, der vil give borgeren det mest effektive behandlings- og genoptræningsforløb 

I bibliotekssektoren kan både borgere og bibliotekarer se, hvilke bøger, der er størst interesse for. Borgerne kan få vist forslag til bøger, der måske vil interessere dem på baggrund af, hvad andre med tilsvarende lånemønstre har lånt. På den måde får bibliotekerne et faktuelt datagrundlag til at skabe en bedre oplevelse og understøtte brugernes ønsker og behov.

På sundhedsområdet kan man følge og forudsige, hvordan patientflowet og sengekapaciteten vil forme sig på et hospitalsafsnit over det næste døgn. Fælles for disse eksempler er, at Systematic bruger data til at øge værdien af sin software og transformerer data til indsigt og beslutningsstøtte til gavn for kunder og borgere.

”Der ligger et enormt potentiale i Business Intelligence for stort set alle forretningsområder – både offentlige og private. De virksomheder, som formår at anvende data til at planlægge, udvikle og optimere sine processer og produkter, er dem, der vinder”, siger Erik Søndergaard Andersen.