VI SKABER VÆRDI FOR JERES DATA

Big data og machine learning kan bruges til at identificere mønstre og forudsige udviklinger, som mennesker ikke er i stand til. Med en systematisk tilgang til dataanalyse trækker vi værdifuld viden ud af jeres data, så I kan træffe de rigtige beslutninger.

big data

 

Big Data er betegnelsen for de enorme datamængder, der hver dag opsamles af it-systemer verden over. Datamængderne kan repræsentere vigtig information og interessante sammenhænge om dine kunder, produkter eller medarbejdere - men adgangen til data alene skaber ikke værdi for din virksomhed. Det kræver et klart formål og en systematisk, analyserende tilgang at forstå sammenhængen mellem de mange typer af data. Derfor arbejder vi i Systematic målrettet med Big Data i alle vores forretningsenheder – til stor værdi for vores kunder.

Som leverandør af software til blandt andet sundhedssektoren, forsvaret og energibranchen er vi eksperter i at simplificere komplekse problemstillinger og overskue enorme mængder af data. Ved hjælp af analyseredskaber som Machine Learning kan vi identificere mønstre og forudsige sandsynligheden for hændelsesforløb mere præcist, end mennesker er i stand til.

Vi arbejder i det hele taget aktivt mod at skubbe grænserne for, hvad der er muligt med Big Data og Machine Learning og er blandt andet partnere i projektet DABAI, der har til formål at udnytte Big Data til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.  

I samarbejde med DABAI har vi udviklet avancerede datamodeller i Region Nordjylland, der kan forudsige hospitalsbelægningen flere dage frem og med færre fejl, end hvad personalet kan med analoge metoder. På den måde kan hospitalsafdelingerne sikre den rette bemanding på hospitalerne- til gavn for både personale og patienter.

Ved at samle, integrere og analysere jeres data kan vi på samme måde understøtte innovation og effektivisering i din virksomhed.  Med vores hjælp kan I udnytte det fulde potentiale i Big Data og træffe bedre beslutninger på et mere oplyst grundlag.

 

 Machine learning