AGIL UDVIKLING MED SCRUM

Agil softwareudvikling baseret på Scrum er ensbetydende med fleksible og effektive udviklingsprocesser og løsninger der passer til netop dine behov.

 

Scrum er et begreb lånt fra rugby. Principperne for Scrum giver ikke kun rugbyhold- men også softwareudviklingshold chancen for hyppigt at samles og planlægge holdets leverancer. Scrum sikrer kontinuerlig feedback og en gensidig læringsproces med vores kunder undervejs i projektet.  

 

LØSNINGER DER PASSER TIL DINE BEHOV

Agil udvikling baseret på Scrum kommer vores kunder til gode på flere måder:

  • Vi udvikler løsninger, der rent faktisk passer til vores kunders behov snarere end blot at opfylde de oprindelige krav
  • Fleksible og effektive udviklingsprocesser reducerer leveringstiden og sikrer hyppige leverancer
  • Ændringer i et projekt identificeres og håndteres på en velorganiseret måde, fordi vi har et åbent og ærligt samarbejde med vores kunder.


Approach 3DK

FLEKSIBILITET OG TILPASNINGSEVNE

Vi har indarbejdet Scrum i vores hverdag for at begrænse risikoen for, at vi kun leverer dét til vores kunder, som de har bestilt. i stedet giver Scrum mulighed for at levere en løsning, der rent faktisk passer til vores kunders behov til gavn for deres brugere og deres forretning.

Ved hjælp af Scrum kan vi hele tiden tilpasse projektet de ændrede krav, der opstår undervejs i forhold til de oprindelige specifikationer, hvilket resulterer i en mere præcis funktionalitet. Samtidig reduceres leveringstiden, blandt andet fordi fejl fanges og rettes undervejs, så antallet af fejl i de endelige testkørsler reduceres drastisk.  

 

BLAND DIG ENDELIG!

I Scrum arbejder vi i teams, som er ansvarlige for design, kodning, test, krav og analyser. Grundlæggende for Scrum er, at udviklingen af software foregår i mindre bidder i såkaldte sprints. Fordelen herved er, at fejl bliver opdaget og rettet tidligt i udviklingsprocessen, og at ny funktionalitet kan leveres løbende.

Jo tidligere, vi kan opdage og rette eventuelle fejl, jo bedre forudsætninger har vi for at minimere risikoen for fejl senere i projektet. Samtidig får projektets interessenter et bedre og mere faktabaseret beslutningsgrundlag til at vælge mellem forskellige muligheder for at gå videre og sikre en vellykket gennemførelse af projektet.

 

Do You Want To Know More About Scrum DK

Video lightbox