AGIL UDVIKLING MED DISCIPLIN OG FLEKSIBILITET

Vores unikke model for softwareudvikling baserer sig på CMMI5, Scrum og Lean. På den måde kan vi kombinere procesdisciplin med fleksibilitet og optimere vores tid og resultater.

 

Hos Systematic arbejder vi hele tiden på at blive bedre til det, vi gør - for at øge værdien af det, vi gør. Vores tilgang til softwareudvikling kombinerer de stærØget Kundeværdike principper fra CMMI med de bedste aspekter af Lean og Scrum. På den måde optimerer vi konstant vores tid og resultater.

Vi kombinerer CMMI med principper fra agil softwareudvikling, der er kendt for at have mindre struktur og mere fleksibilitet. De to tilgange kræver vidt forskellige procesmetoder og perspektiver, men ved at kombinere dem skaber vi en synergieffekt, som ingen metode indeholder i sig selv. CMMI skaber procesdisciplin og organisatorisk struktur, mens det agile input styrker tilpasningsevnen og fleksibiliteten.

Denne unikke kombination gør os i stand til at udvikle pålidelige løsninger af høj kvalitet til vores kunder og levere til aftalt tid og pris. 

  • CMMI sikrer vores kunder kvalitetsløsninger til aftalt tid og pris
  • Lean er vores tilgang til at holde fokus på simplicity og værdiskabende aktiviteter, så vi kan levere omkostningseffektive løsninger
  • Scrum er vores metode til at arbejde agilt og udvikle løsninger, der imødekommer reelle behov.