COLUMNA VITALSHARE

Columna VitalShare hjælper med at opsamle, lagre, distribuere og vise klinisk data fra en bred vifte af medicinsk udstyr. Med Columna VitalShare fjernes fejlaflæsninger af værdier, klinikere får det samlede billede over en patient og data gemmes til retoperspektiv refleksion og forskning. 

 

 

COLUMNA VITALSHARE

 

 

Voksende mængde af sundhedsdata fra medicinsk udstyr giver udfordringer

I sundhedsvæsnet genereres der dagligt en stor mængde af sundhedsdata fra patienterne. Og for patienter, der monitoreres med medicinsk udstyr, er der tale om ekstra meget data med en høj frekvens. Det er ofte kun en lille del af de målte sundhedsdata, der journalføres og gemmes, hvilket betyder at en stor mængde viden og målt data forsvinder. Samtidig er det en tidskrævende og manuel proces med en mange steps, hvor der kan laves menneskelige fejl - der kan forekomme forkert aflæsning, forkert nedskrivning eller forkert indtastning i den elektroniske patientjournalen. 

 

Columna VitalShare understøtter en let og patientsikker opsamling, lagring og distribuering af sundhedsdata

Undersøgelse viser, at når klinikken understøttes med automatisk opsamling af måledata fra medicinsk udstyr reduceres fejldokumentation fra 18% til 0%, og der ses også tydelig reduktion i den tid, der går fra udført måling til, at måledata er tilgængelig for klinikken i patients journal[1]. Herudover der ikke medregnet gevinster ved en eventuel reduktion i tidsforbruget omkring registreringspraksis, fordelene ved en højere kvalitet af måledata, eller at måledata er hurtigere tilgængelig i patients journal. 

 


[1] CIN: Computers, Informatics, Nursing & Vol. 31, No. 9, 422–427

 

MANUEL

OPSAMLING AF MÅLEDATA

0%

 

 

AUTOMATISK

OPSAMLING AF MÅLEDATA

0%

 

 

 

  

 

 

91% af alle sygeplejersker mener, at de ville have mere tid til patienterne, hvis de skulle bruge mindre tid på at håndtere medicoteknisk udstyr

Kilde: "Missed Connections: A Nurses Survey on Interoperability and Improved Patient Care", 526 nurses surveyed January, 2015, commissioned by West Health Institute.

 

 

 

 

Doctor 840127

Opkobling til medicinsk udstyr og patienten

For at kunne opsamle, lagre og distribuere data fra medicinsk udstyr til klinikerne tilkobles det medicinske udstyr trådløst til Columna VitalShare, eller hvis udstyret er af ældre modeller via et DeviceEscort-kabel.

Når patienten er tilkoblet Columna VitalShare, er det muligt at sende patientdata til Columna VitalShare, hvor det opbevares og kan blive distribueret til hvilken som helst applikation, der bruger patientdata - som eksempelvis en elektronisk patientjournal. Opkoblingen mellem patienten og Columna VitalShare vil i nogle tilfælde ske ved, at en sygeplejerske scanner både patientarmbåndet, og det ønskede udstyrs ID. 

 

 

 

Let og illustrativ visning af måledata

Når måledata er opsamlet med Columna VitalShare, har det kliniske personale let adgang til data via app'en Viewer. Viewer er brugervenlig og let at anvende for klinikeren og understøtter, at klinikeren effektivt og sikkert kan få overblik over patientens opsamlede måledata samt foretage en klinisk vertifikation af det valgte data. 

Klinikeren har i app’en mulighed for let at fremsøge måledata for patienten i forhold til en viewer-profil. En viewer-profil er en foruddefineret visning af data i udvalgte grafer og farver, der er filteret efter det valgte type måledata og medicinske udstyr. Klinikeren kan med udgangspunkt i en viewer-profil let ændre tidsintervallet, fx pr. minut, pr. 5 minut eller pr. time og filtrere eller tilføje forskellige typer af måledata indenfor de forskellig graftyper.

Hermed understøttes og optimeres anvendelsen, visualiseringen og valideringen af sundhedsdata opsamlet fra medicinsk udstyr, hvilket styrker datagundlaget for den rette og mest effektive behandling og patientforløb. 

Mac Screen M Screenshot

 

 

_TTF4626 - Copy

Arkivering af data til forskning og analyse

Al opsamlet data af Columna VitalShare registreres og lagres i et "Vendor Neutral Archive", som muliggør, at der altid er nem adgang til data i høj kvalitet igennem åbne standardiserede snitflader. 

Den nemme adgangen til store mængder af strukturet data åbner bl.a. op for helt nye dimensioner og muligheder for forskere. Forskerne har mulighed for at analysere og anvende data i forskningsprojekter, som tidligere har været svære eller helt umulige at indhente og få adgang til.

 

 

 

"Jeg har set mange tilfælde, hvor værdier blev forkert aflæst eller byttet om på eller indtastet i den forkerte kolonne, som kan føre til fejl."

- Registreret sygeplejerske i "Missed Connections: A Nurses Survey on Interoperability and Improved Patient Care", 526 nurses surveyed January, 2015, commissioned by West Health Institute.

  

 

 

KONTAKT 

Kontakt Henrik Rasmussen for at få mere information eller en demo 

Kontakt