TVÆRFAGLIG PATIENTJOURNAL

Columna Patientjournal modulet gør for alvor Patientjournalen elektronisk og tilgængelig

Columna-Clinical-Information-System-Patient-Record-Planning 736Pix

Columna Clinical Information System (CIS) er klinikerens mest centrale arbejdsværktøj – både på stationære og mobile enheder – som fuldt understøtter det tværfaglige samarbejde på hospitaler.

I Columnas elektroniske patientjournal får sundhedsprofessionelle let overblik over patientens tilstand og samlede forløb, samtidig med at de får støtte til dokumentation af kliniske opgaver som diagnosticering, planlægning, behandling og pleje.

Stationært såvel som mobilt er det muligt for klinikeren hurtigt at få indblik i patientens journal – og samtidig let kunne tilgå en mere detaljeret oversigt. Columna CIS rummer både medicin, kliniske målinger, notater og behandlinger, samt overblik over patientens sygdomshistorik, diagnoser og kontakter i sundhedsvæsnet. Løsningen sikrer sammenhæng mellem den kliniske dokumentation og patientadministrative behov.

 

VÆRDI

  • Hurtigt overblik
  • Effektiv planlægning
  • Integration mellem kliniske og administrative arbejdsgange
  • Forbedret informations- og arbejdsflow med øget effektivitet som resultat
  • Nem at tilpasse til specifikke behov 
  • Forbedrer kvaliteten af behandlingsforløb

Healthcare 06 

 

LÆR FUNKTIONERNE AT KENDE

 

Patient Record Small

GØR KLINIKERNE MOBILE

Med den mobile løsning er Columnas patientjournal altid lige ved hånden. Klinikerne vil møde samme udgave af patientjournalen på den mobile løsning som på computer, og de vil derfor have adgang til helt samme genkendelige overblik og funktioner. Samtidig gør den mobile udgave af Columnas patientjounal det muligt at foretage bed side-dokumentation hos patienten.

 

 

Patient Record Small

LETTER DOKUMENTATIONSPROCESSER

Columna CIS understøtter den traditionelt strukturerede kliniske dokumentation såvel som faggrupper med fokus på problemorienteret dokumentation. Uanset dokumentationsbehov sikrer løsningen et tværgående overblik i patientens journal. Løsningens behandlingsplaner sikrer en bedre understøttelse af dokumentationen og planlægning af for eksempel kræftbehandling, hvilket er med til at højne patientsikkerheden. Med værktøjer som grafvisning og væskeskema understøttes klinikeren i kontinuerlig monitorering af patientens tilstand.

 

 

Patient Record Small

HURTIGT OVERBLIK

Med funktionen ’Overblik’ får klinikeren et sammentræk af de mest centrale og aktuelle informationer i patientens journal, hvilket gør dem i stand til at vurdere patientens tilstand og den igangværende behandling. I Columna CIS er det hurtigt at skifte mellem forskellige overblik, der let kan tilpasses forskellige specialer, kliniske behov, faggrupper og patienttyper. Dette er med til at sikre, at indholdet i overblikket altid er målrettet de relevante arbejdsgange og opgaver.

 

  

Patient Record Small

EFFEKTIV PLANLÆGNING

Patientjournalen Columna CIS gør det effektivt at planlægge og udføre opgaver på tværs af afdelinger og faggrupper, hvilket er med til at sikre optimale behandlingsforløb for patienterne. Med funktionen ’Plan og Resultater’ er det muligt at få overblik over alle planlagte aktiviteter for den enkelte patient, hvilket bidrager til et samlet indblik i patientens behandlingsplan og understøtter planlægning af det videre forløb. De automatisk genererede opgavelister betyder, at klinikeren hele tiden har overblik over sine opgaver på tværs af både patienter og opgavetyper.

 

  

 

Patient Record Small

KOBLER KLINISKE OG ADMINISTRATIVE ARBEJDSGANGE

I Columnas elektroniske patientjournal genbruges den kliniske dokumentation til administrative data, og det gør en mærkbar forskel for både det kliniske og det administrative personales arbejdsgange. I en travl hverdag betyder det, at de samme data ikke skal indtastes flere forskellige steder – og det er både med til at sikre effektivitet i hverdagen og et mere validt datagrundlag. Registreringer som for eksempel patientens ankomst, tilstedeværelse og senere udskrivelse fra hospitalet er integreret med den løbende kliniske dokumentation og planlagte aftaler. Med den elektroniske patientjournal Columna CIS understøttes klinikeren let i den tværfaglige kommunikation med patientens egen læge, hjemmepleje og andre sundhedsydere.

 

 

Patient Record Small

Nem at tilpasse

Columnas elektroniske patientjournal er fleksibel og kan tilpasses enhver afdeling, så overbliksbilledet kun viser de nødvendige oplysninger for en effektiv arbejdsgang. På samme måde kan journalen tilpasses den kliniske dokumentationspraksis ved at definere for eksempel måle- og resultatskabeloner, standardresultater og standardplaner.