ENKEL PATIENT-ADMINISTRATION

Columna kvalitetssikrer og forenkler patientadministrative registreringer

TTF4614 Edit Crop1

Columna Patientadministration kvalitetssikrer og gør det mere enkelt at foretage administrative registreringer af patienten. Alle relevante oplysninger opsamles løbende som en integreret del af de kliniske arbejdsgange, hvilket betyder, at oplysningerne samtidig valideres af klinikere.

Løsningen håndterer alle arbejdsopgaver, som vedrører patientforløb, afregning og indberetning. Desuden sikres et godt og hurtigt patientforløb gennem effektiv informationsdeling og planlægning mellem de involverede parter i behandling af patienten.

Indberetninger og afregning sker automatisk på baggrund af de data, der allerede er registreret i Columna-modulerne Patientadministration, Patientjournal og Booking.

 

VÆRDI

  • Effektiv informationsdeling og planlægning
  • Sikrer planlægning af normering og overblik over belægning
  • Automatisk indberetning og afregning 
  • Gode og hurtige patientforløb
  • Ingen dobbeltregistrering 

  TTF4626 300X200

 

LÆR FUNKTIONERNE AT KENDE

 

 Patient Administration 150X150

 

OVERBLIK OVER NORMERING OG BELÆGNING

Columna Patientadministration giver let overblik over afdelingens belægningsprocent – både på daglig basis og i valgte perioder. Det er desuden nemt at tilpasse senge og normering i for eksempel ferieperioder, da en normering har et start- og sluttidspunkt.

 

 

 Patient Administration 150X150

EFFEKTIVE PATIENTFORLØB

Alle trin i forbindelse med henvisning, visitation og booking understøttes af Columna Patientadministration. For hver patient findes en henvisningsoversigt, ligesom den enkelte afdeling kan tilgå en samlet liste over henvisninger og status. Ved accept af en henvisning foretager klinikeren visitation, og herfra kan patientens forløb begynde. Klinikeren kan hurtigt registrere indlæggelse og besøg ved kun at registrere de mest nødvendige kliniske oplysninger – og efterfølgende kan for eksempel sekretærer supplere med flere detaljer for patientens forløb.

 

 

 

Patient Administration 150X150

AUTOMATISERET INDBERETNING

Indberetning til nationale registre foregår automatisk på baggrund af de oplysninger, som klinikere allerede har registreret i deres daglige arbejde. Det betyder, at manuel efterregistrering af data, der udelukkende registreres af hensyn til indberetning, reduceres mest muligt. Et fællesformat er med til at sikre, at patientens data genkendes i eksterne systemer som for eksempel Landspatientregistret (LPR) og Sundhedsdatabanken (SDB). Desuden minimerer valideringssystemet i Columna Patientadministration antallet af tilfælde, hvor data ikke lever op til det krævede indberetningsformat.

 

 

  

Patient Administration 150X150

AUTOMATISERET AFREGNING

Med Columna Patientadministration sker afregning automatisk på baggrund af de kliniske registreringer fra Patientjournal-modulet, og på den måde undgås dobbeltregistreringer. Columna Patientadministration sikrer, at afdelingsledelsen konstant kan bevare overblik over omkostninger og afregning af de enkelte kliniske forløb. Desuden opnår det administrative personale et klart overblik over det kliniske forløb, hvilket kan hjælpe i sporingen af eventuelle fejlregistreringer. For klinikeren fremgår det desuden tydeligt, om der er tale om en betalende patient. Samtidig er fakturering nemt, da betalingsoplysninger for de fleste patienter automatisk udledes af bopæl og behandlingsniveau.