EFFEKTIV HÅNDTERING AF REKVISITION & SVAR

Modulet håndterer alle arbejdsgange omkring rekvisitioner og svar på undersøgelser og prøver

Columna-Clinical-Information-System-Order-Result

Columna Rekvisition & Svar er de sundhedsprofessionelles digitale værktøj til at håndtere alle arbejdsgange omkring rekvisitioner og svar på undersøgelser og prøver.

Ved at bruge Columna Rekvisition & Svar får den sundhedsprofessionelle støtte til let at udfylde rekvisitionen til parakliniske systemer korrekt. Dermed bliver det nemt for klinikeren at foretage bestilling, følge flowet for rekvisitionen og modtage svar på for eksempel blodprøver, røntgenundersøgelser og dyrkning for bakterier.

 

VÆRDI

  • Optimering af rekvisitioner
  • Overblik over svar på tværs af parakliniske systemer 
  • Resultater modtages direkte i Columna
  • Samling af information fra en lang række hospitalssystemer

Blodproevetagning CAU3O9YR Crop Light 300X250

 

LÆR FUNKTIONERNE AT KENDE

  

HC Rekv Svar 150X150

SKABER OVERBLIK OVER SVAR

Columna Rekvisition & Svar skaber både overblik over de undersøgelser, der er bestilt på den enkelte patient, og de svar, der er kommet. Klinikeren bestemmer selv, hvordan resultaterne skal vises. Svar kan præsenteres som tal, kurver eller tekst – alt afhængig af, hvad der understøtter den igangværende arbejdsproces bedst. Resultater af blodprøver kan for eksempel vises direkte på et skærmbillede sammen med blandt andet medicinoplysninger. Hvis et blodprøvesvar ligger uden for referenceområdet, er tallet rødt, så klinikeren hurtigt bliver opmærksom på netop disse værdier.

 

 

 

 

HC Rekv Svar 150X150

OPTIMERER REKVISTITIONER

Columna Rekvisition & Svar sikrer klinikeren i at indhente de rette informationer om patienten, inden undersøgelsen bestilles. For eksempel kan systemet genbruge allerede kendte patientinformationer, ligesom det sikres, at patienten stilles de nødvendige spørgsmål forud for en undersøgelse. På den måde højnes patientsikkerheden, samtidig med at man undgår, at undersøgelsen for eksempel senere må aflyses, fordi der mangler informationer om patienten. Forud for en MR-scanning husker systemet således klinikeren på at spørge, om patienten har indopereret metal i kroppen – en information, der er livsvigtig at kende før en MR-scanning.

I Columna Rekvisition & Svar er det desuden muligt at sammensætte flere analyser i såkaldte rekvisitionsprofiler, ligesom det er hurtigt at genbestille nye prøver.

 

 

 

 HC Rekv Svar 150X150

ALTID OPDATERET STATUS

Klinikeren kan altid se status for rekvisitioner og svar i Columna. Løsningen viser, hvor langt i forløbet rekvisitionen er, hvor status for eksempel kan være ’sendt’, ’modtaget’, ’aflyst’ eller ’udført’. Afhængig af status på rekvisitionen er det muligt at supplere en eksisterende rekvisition med flere analyser.

Når svar på undersøgelser er modtaget er det let for klinikeren at tilgå, videresende og godkende de modtagne svar. Det giver transparens i det fulde flow for klinikergruppen, som dermed kan følge med i, om en kollega har handlet på de modtagne svar.