FLEKSIBILITET GØR COLUMNA FREMTIDSSIKKER

Integrationsplatformen er rygraden i Columna Clinical Information System 

Integrationsplatform

Integrationsplatformen er så fleksibel, at den for eksempel kan tilpasses ændringer af arbejdsgange, organisatoriske justeringer i afdelinger, afsnit og senge samt ændringer i klassifikationssystemer, uden at der skal laves nyt programmel. Integrationsplatformens fleksibilitet og åbne arkitektur er med til at fremtidssikre Systematic Columna.

 

VÆRDI

  • Lagre og skabe en stabil og sikker adgang til data 
  • Udveksle data mellem Columnas kliniske applikationer og med omverdenen 
  • Binde de kliniske applikationer sammen, så de fremstår som én sammenhængende klinisk arbejdsplads

 TTF4872

 

Designet til både brugerflade- og servicebaseret integration

Brugerfladeintegration og servicebaseret integration er to forskellige måder at sikre de sundhedsprofessionelle nem og hurtig adgang til sundhedsdata. Integrationsplatformen er designet til at kunne håndtere begge dele.