OPTIMALE BEHANDLINGS-FORLØB

Booking og afvikling af operationer og undersøgelser på tværs af afdelinger og sygehuse

Columna-Clinical-Information-System-Booking-Module

Columna Booking optimerer patientflow og sikrer optimale behandlingsforløb ved at håndtere booking af undersøgelser og behandlinger – og sørge for, at afdelingens ressourcer bliver udnyttet mest effektivt.

Med Columna Booking får det kliniske personale et stærkt redskab til at understøtte både planlægning og afvikling af bookinger både på egen afdeling og på tværs af hospitalet. Systemet visualiserer dagens program og afviklingen af patientaftaler, hvilket gør personalet i stand til gennem hele dagen at bevare overblik over patientflow.

Det er let at fremsøge aftaletidspunkter i Columna Booking, og den elektroniske registrering af patienternes ankomst samt kaldefunktion er med til at minimere den tid, der bruges på at tage imod og registrere patienter.

Columna Booking understøtter samarbejdet på tværs af hospitalet; fra operationsgang over sengeafdelinger til ambulatorier, terapeutiske enheder samt parakliniske enheder som for eksempel røntgen, biokemi og mikrobiologi. Løsningen gør det muligt at booke samlede patientforløb i én proces og skaber samtidig overblik over forløbet på tværs af afdelinger og hospitaler.

Columna Booking gør det nemt for patienten at følge med i planlægningen og gennemførelse af sine aftaler via både web og app. 

 

VÆRDI

  • Effektiv udnyttelse af ressourcer
  • Skaber klart overblik på tværs
  • Bedre planlægning
  • Kortere ventelister
  • Digitalisering af patientkommunikation
  • Selvbetjening

 TTF4639 Cool Adjust 300X200

 

LÆR FUNKTIONERNE AT KENDE

 

Booking 150X150

UNDERSTØTTER OG KOORDINERER

Columna Booking kan let tilpasses enhver afdelings rutiner og behov. Dette er med til at sikre, at ressourcer udnyttes effektivt. Booking-modulet gør det nemt for klinikeren at fremsøge ledige tider samt at ændre, flytte og aflyse allerede planlagte aftale. Løsningen understøtter også de mere komplekse planlægningsopgaver, som for eksempel at justere morgendagens operationsprogram.

 

 

 

Booking 150X150

OVERBLIIK PÅ AMBULATORIER OG OPERATIONSGANG

Med Columna Booking visualiseres patientflowet på både ambulatorie- og operationsstuer med en grafisk oversigt, der løbende giver et overblik over afviklingen af dagens patienter. I løsningen kan det kliniske personale let orientere sig om, hvor langt patienten er i sit forløb og derved sikre bedre løbende patientinformation. Columna styrker samarbejdet mellem klinikere og andre medarbejdere på hospitalet, for eksempel servicepersonale, så de også let via tilpassede visninger på for eksempel storskærme kan orientere sig om, hvor i behandlingen patienten er, og dermed forberede sig på, hvornår de skal inddrages.

 

 

 Booking 150X150

OVERBLIK I AKUTMODTAGELSEN

Columna Booking indeholder et separat værktøj til at skabe overblik over patienter i akutmodtagelsen, som opsættes til den enkelte afdeling. Værktøjet visualiserer flowet af patienter på stuerne, og klinikeren kan via et enkelt overbliksbillede følge med i status på forskellige undersøgelser.

 

 

  

Booking 150X150

PATIENTER INDDRAGES VIA SELVBOOKING OG SMS

Borgere kan selv se aftaler med sundhedsvæsnet via selvbooking, uanset hvilket hospital de har aftaler med. Samtidig giver selvbooking mulighed for, at borgeren selv kan booke, ændre og aflyse aftaler samt se indkaldelsesbreve. Inden en aftale kan Columna Booking sættes op til at sende en SMS-påmindelse til patienten, hvilket medvirker til at reducere antallet af udeblivelser. Ved ankomst til hospitalet scanner patienten selv sit sundhedskort og tager plads i venteværelset, mens personalet via deres computere kan se, at patienten er ankommet. På kaldetavle og via app kan patienten let følge med i, hvornår klinikeren er klar samt hvilket rum, patienten skal gå til. 

 

 

  

Booking 150X150

GIVER INPUT TIL BEDRE PLANLÆGNING

Columna Booking giver let adgang til nøgletal, der præsenteres i et analyseværktøj. Dette giver mulighed for at identificere de steder, hvor afdelingen fungerer både godt og skidt i forhold til planlægning og afvikling.

Booking-modulet er udviklet af Capgemini og fuldt integreret i Columna. Det gør det blandt andet muligt at planlægge optimale patientforløb sammen med Columnas standardplaner, hvor der er taget højde for den kliniske dokumentation og registrering af ydelseskoder med henblik på indberetning og afregning.