COLUMNA CLINICAL INFORMATION SYSTEM

Columna Clinical Information System  er den centrale del af vores e-sundhedsløsninger og indeholder flere hovedmoduler. Tilsammen udgør modulerne en komplet integreret it-arbejdsplads for klinikeren, der med single sign-on får adgang til alle relevante oplysninger om patienten – inklusive oplysninger fra tredjepartssystemer.

 

 

DET KOMPLETTE OVERBLIK

 

 • Suite image

  Patientjournal

  Gør patientjournalen 100% elektronisk og giver klinikere et komplet overblik

  Læs mere

 • Suite image

  Patientadministration

  Sikrer effektiv informationsdeling og forenkler patientadministrative registreringer

  Læs mere

 • Suite image

  Medicin

  Dækker alle arbejdsprocesser forbundet med medicinering

  Læs mere

 • Suite image

  Booking

  Understøtter booking af operationer og undersøgelser på tværs af afdelinger og hospitalsgrænser

  Læs mere

 • Suite image

  Rekvisition & svar

  Håndterer alle arbejdsgange forbundet med rekvisitioner og svar på undersøgelser og prøver

  Læs mere

 • Suite image

  Integrationsplatform

  Den fleksible rygrad i Columna Clinical Information System

  Læs mere

 

VÆRDI

 • Øger effektivitet og patientsikkerhed
 • Forbedrer behandlingsforløb
 • Simplificerer arbejdsrutiner
 • Styrker servicekvalitet og research
 • Skaber up-to-date overblik
 • Har single log-on
 • Er én interdisciplinær journal
 • Sikrer kommunikation på tværs af sektorer
 • Er brugervenlig
 • Sikrer nem integration
 • Gør det mere enkelt at træffe kritiske beslutninger
 • Kan implementeres på mobile enheder

EPJ Altid Tilaengelig Og Opdateret

 

 

KOMPLET STØTTE TIL PRÆHOSPITALET

 

Paramedic Handing Over Patient 001 GLOBAL 988X486

Med fuld understøttelse af det præhospitale område sikrer Columna et sammenhængende og sikkert patientforløb - allerede før patienten ankommer til hospitalet. 

Den mobile løsning sikrer det rette behandlingsflow i forhold til skadesbilledet med informationsoverblik, beslutningsstøtte og en platform til virtuelt samarbejde med specialister og på tværs af sektorer.

Ved større ulykker har den sundhedsfaglige indsatsleder dermed et altafgørende situationsoverblik og effektivt værktøj til den vigtige koordinering mellem de præhospitale roller og andre beredskabsenheder.

 

 

 

STØTTER KLINIKERENS ARBEJDE

 

En patient er til ambulant undersøgelse på hospitalet.
Lægen vurderer det er nødvendigt patienten indlægges.
Når patienten ankommer på afdelingen, indlægger sygeplejersken patienten via Columna Patientadministration.
I den elektroniske patientjournal indsættes der en standardplan som sikre at standard procedurer og fastlagte retningslinjer følges. Journaloptagelser, blodprøver, røntgen og stillingtagen til medicin ligger nu klar.
På baggrund af prøver og egen undersøgelse laver lægen et journalnotat på sin tablet.
Den følgende behandling vurderes og evalueres.
Overbliksfunktionen i Columna Clinical Information System giver et samlet overblik over alle resultater for patienten.
Lægen beslutter at justere patientens medicin via medicinmodulet.
Medicinmodulet hjælper lægen med at vælge fra et standard sortiment af præparater.
Når sygeplejersken skal give de ordinerede præparater kan hun i administrationsoversigten se hvornår de skal gives. Farvemarkeringer fortæller om medicinen er hældt op eller givet.
I medicinmodulet dokumenterer sygeplejersken givning af præparatet.
Samtidig forbereder hospitalets medicinrobot patientens medicin til de kommende dage.
Efter stuegang beslutter lægen der skal foretages laboratorieundersøgelser. Lægen rekvirer selv undersøgelserne via rekvisition og svaroversigten i Columna.
Når prøvesvarene foreligger får lægen automatisk besked på sin mobiltelefon.
I den elektroniske patientjournal kan lægen se prøvesvarene, se udviklingen og sammenligne med tidligere resultater.
Patientens journal gennemgås på konference for at fastlægge det videre behandlingsforløb.
Patientens plan opdateres, der ordineres undersøgelse af ekspektorat, røntgen af lunger samt fysioterapi.
Når tilsynet er bestil, optræder det på en opgaveliste som kan tilgås af fysioterapien.
På den måde er Columna Clinical Information System en komplet integreret IT-arbejdsplads, der giver adgang til alle relevante oplysninger om patienten.
Det giver mere simple arbejdsprocessor på hospitalerne, øget effektivitet og patientsikkerhed.

Columna Clinical Information System er en komplet integreret it-arbejdsplads for klinikeren. Systemet indeholder fem hovedmoduler, Booking, Medicin, Rekvisition og Svar, Patienadministration og patientjournal. Columna Clinical Information System bidrager til mere simple arbejdsprocesser på hospitalerne. Platformen yder stærk bistand til klinikernes arbejde. Dette fører til øget effektivitet og patientsikkerhed.

 

En af markedets mest avancerede e-sundhedsløsninger

Columna er en af markedets mest avancerede e-sundhedsløsninger og samtidig den mest udbredte løsning i Danmark. Columna anvendes på en fjerdedel af de danske sygehuse.

 

En komplet, integreret klinisk arbejdsplads

Columna Clinical Information System består af seks moduler, som tilsammen danner en komplet, integreret klinisk it arbejdsplads, der effektivt understøtter de sundhedsprofessionelles arbejde. Læger, sygeplejersker og sekretærer får med Columna mulighed for at varetage langt størstedelen af deres kliniske, planlægningsmæssige og patientadministrative registreringer i én samlet løsning.

 

Øget effektivitet og patientsikkerhed

Columna bidrager til at forenkle og effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne og gør det muligt i langt højere grad at skabe mere sammenhængende patientforløb og øget patientsikkerhed. Samtidig sammenstiller og præsenterer Columna automatisk værdifuld information, som ledelsesmæssigt kan anvendes som grundlag for planlægning og beslutninger.

 

En fleksibel løsning

Columna er udviklet, så løsningen kan tilpasses specialer, sektorer og faggrupper. Med Columna dækker vi alle personalegrupper fra sygeplejersker og læger til terapeuter og administrativt personale.

Columna kan skræddersys lokalt, regionalt og nationalt.

 

 

Java, HL7, MedCom og Oracle

Columna Clinical Information System er udviklet i tæt samarbejde med danske klinikere.
Løsningen er kodet i Java og er baseret på standardprodukter.
Hovedparten af integrationerne er baseret på den internationale standard HL7 samt MedCom standarder. Der er en tæt integration til nationale systemer som fx det Fælles Medicinkort (FMK).
Hovedparten af systemet er tilgængeligt på mobile Android-enheder.
Den underliggende database er en Oracle database.

 

 

 

 

CASE: COLUMNA I REGION MIDTJYLLAND

 

Columna Epj Region Midtjylland DK 988Px Updated

 

 

 

Systematic har udviklet Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, Columna

I forbindelse med Region Midtjyllands satsning på den elektroniske patientjournal har Systematic designet, udviklet og implementeret Columna.

Læs mere om Columna i Region Midtjylland her

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

Varme hænder blev i sommeren 2013 kombineret med tusindvis af kolde kliniske facts da Region Midtjylland indførte MidtEPJ på alle regionens 10 hospitaler.
Implementeringen af MidtEPJ er foregået i et samarbejde imellem regionens klinikere og leverandørerne fra GapGemini og Systematic og det hele startede med et ambitiøst pilotprojekt i 2010 på Regionshospitalet i Randers.
I dag er der ca. 20.000 brugere i MidtEPJ. De benytter dagligt de mere end 3300 skabeloner, skemaer og planer med sundhedsfagligt indhold, også kaldet SFI´ere, som medarbejderne selv har været med til at udvikle. Et krævende IT-projekt som det har været en stor udfording at implementere og drifte.
It-systemernes oppetid og tilgængelighed er afgørende for medarbejdernes hverdag, En hverdag hvor ændrede arbejdsgange har budt på udfordringer såvel som klare fordele.
Derfor har det også været en afgørende faktor for implementeringens succes, at der har været fokus på en udrulningsstrategi som ikke forhindrede klinikernes arbejde med patienterne.
Region Midtjylland dækker over godt 13 tusind kvadratkilometer og regionens 10 hospitaler er placeret fra Aarhus i øst til Holstebro i Vest og den helt store gevinst ved MidtEPJ handler om den fleksible og enkle arbejdsgang man har fået ved overflytning af patienter.
Regionshospitalet Viborg var det sidste hospital som kom over på MidtEPJ og de stod også for den hurtigste implementering i hele regionen. På blot 48 timer skiftede hospitalet det gamle EPJ-system fra Viborg Amt ud med den nye elektroniske patientjournal.
Implementeringen af MidtEPJ har været et kæmpe skridt fremad for klinikere og patienter, men det har også vist sig at være en gevinst i forhold til hospitalernes administrative processer.
Og det bliver der god brug for inden længe - for med beslutningen om indførelsen af det fælles medicinkort er der ingen tvivl om at opsamlingen af patientdata bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

I 2010 startede Region Midtjylland udrulningen af Columna Clinical Information System (i regionen kaldet MidtEPJ). Implementeringen blev afsluttet med succes i sommeren 2013, så alle hospitaler i regionen nu kører på én og samme elektroniske patient journal.