COLUMNA CITIZEN

Columna Citizen er en telemedicinsk løsning, der skaber fordele for både patienter og sundhedsvæsenet. Columna Citizen gør det muligt for borgeren at have en proaktiv tilgang til sundhed og behandling. Med Columna Citizen bliver borgeren således mere aktivt involveret i egen helbredstilstand.

 

 

Telemedicinsk Løsning Stort

VÆRDI

  • Kortere og færre akutindlæggelser
  • Effektive patientforløb
  • Bedre behandlingskvalitet
  • Reduceret transporttid
  • Større lighed i adgang til specialistvurdering
  • Bedre støtte til egenomsorg
  • Flere services til flere patienter for de samme eller færre ressourcer
  • Lavere omkostninger for sundhedsvæsenet

Bliv Engageret I Din Egen Helbredstilstand

 

 

EN TELEMEDICINSK LØSNING

 

Columna Citizen – Patientcentreret telemedicinsk løsning

Columna Citizen er Systematics telemedicinske løsning, der skaber gevinster for både patienter og sundhedsvæsen. Columna Citizen sikrer borgerne hjælp til selvhjælp i hjemmet med færre og kortere akutindlæggelser af kronikere til følge – med lavere omkostninger for sundhedsvæsnet som slutresultat.

Personlig journal

Med Columna Citizen kan borgeren følge al udvikling i egen helbredstilstand via borgerens egen journal. Resultater af hjemmemonitorering eller diverse tests bliver automatisk registreret i borgerens journal. Borgeren kan ligeledes skrive egne notater i journalen. Borgeren kan give relevant sundhedspersonale adgang til journalen, hvilket sikrer bedre støtte og rådgivning i forbindelse med borgerens hjemmemonitorering.  

Konfigurerbar

Sundhedsmodulerne i Columna Citizen kan konfigureres og tilpasses forskellige behov og behandlinger for fx patienter med kroniske lidelser, såsom forhøjet blodtryk eller aldersrelaterede sygdomme. 

 

Tættere dialog mellem borger og sundhedsvæsen

Med Columna Citizen kan borgere bruge computere, mobile apps og interaktive stemmeopkald til at kommunikere med sundhedsvæsenet hurtigere og mere enkelt dér hvor borgeren befinder sig. For eksempel, kan patienter tilgå rehabiliteringsservices via video konferencer, hvor den pågældende borger kan komme i dialog med en fysioterapeut, eller få automatiseret coaching, hvor et sundhedsprogram bliver brugt til at give råd.

Fleksibel, skalerbar telemedicinsk løsning

Columna Citizen er en velafprøvet og brugervenlig telemedicinsk løsning med fokus på den enkelte patient. Columna Citizen er omkostningseffektiv, baseret på en åben fleksibel og skalerbar platform. Derudover giver løsningen mulighed for kommunikation og dataudveksling med sundhedspersonalet. 

 

Columna Citizen is powered by Medixine