WAYFINDING

 

Columna Patient Logistics

Når patienter skal til ambulant eller et andet besøg på hospitalet, er det vigtigt for hospitalernes effektivitet, at patenterne når frem til tiden.
Mange patienter oplever hospitaler som uoverskuelig og svære at finde rundt på.
Det bliver ikke mindre af, at patienten ofte er nervøs, når de skal på hospitalet.
Når patienten eller de pårørende har udfordringer med at finde vej, påvirker det ikke kun patienten, det også store konsekvenser for hospitalets effektivitet.
Columna Patient Logistics er en effektiv ”find-vej løsning” til både mobil, web og de digitale skilte på hospitalet. Her kan patienten hjemmefra planlægge den optimale rute helt ind til afdelingen, så patienten er sikker på at ankomme til tiden.
Totalløsningen benytter sig udelukkende af eksisterende teknologi, som Wi-Fi og 3G, der i forvejen er velafprøvet og -etableret.
Så når patienten har planlagt sin rute, er det nemt at sætte sig ud i bilen og køre direkte til destinationen.
Ved ankomsten til hospitalet, bliver patienten hjulpet af de digitale skilte der står rundt omkring på hospitalets areal.
På den måde bliver patienten, hjulpet allerede fra personen stiger ud af bilen eller bussen, og får vist den letteste rute til indgangsdestinationen.
De digitale skilte interagerer med de besøgende, så man nemt kan finde hele vejen frem til den rette afdeling.
Efter ankomst til hospitalet, scanner patienterne deres sygesikringsbevis og får vist de seneste aktuelle information og aftaler.
Derfor kan de nemt, blive guidet til det rette venteværelse, og der kan også vises et billede af ankomststedet, så det bliver lettere at genkende for patienten.
På den måde guides patienten nemt og diskret til rette afdeling, så hospitalet undgår at skulle aflyse eller rykker aftaler pga. forsinket patient fremmøde.
Totalløsningen holder hele tiden de digitale skilte opdateret, så hvis en patients mødested eller afdelingen skifter, vil det bliver vist omgående.
I venteværelserne giver de digitale skilte også mulighed for at vise relevant information om vigtige aktuelle emner.
Det kan være information målrettet til de enkelte patientgrupper, eller ventetider og eventuelle forsinkelser.
Ved kø- og selvregistreringssystemet melder patienten sin ankomst, med sygesikringskortet og kan indtaste oplysninger der kan spare tid for personalet.
Efter besøget kan patienten benytte løsningen til at finde hjem igen. Systemet hjælper hospitalerne med at yde en god service og hjælper til at reducere behandlingsaflysninger.
Få mere at vide om hvordan Clinical Service Logistics kan hjælper Jer med at servicere patienter og medarbejdere. Kontakt Systematic for en demonstration.

Columna Patient Logistics

Systematic har en totalløsning, der gør det nemmere for patienterne at planlægge deres besøg samt finde rundt på hospitalet. Patientflowet understøttes, hvilket giver store gevinster for både hospitalerne og patienterne.

 

 

 

FORBEREDELSERNE STARTER I HJEMMET

Mange oplever hospitaler som værende lidt uoverskuelige og svære at finde rundt på. Udfordringen med at finde vej bliver ikke mindre af, at man ofte er lidt nervøs eller spændt, når man skal på hospitalet.

De udfordringer, som patienter og pårørende har med at finde vej på hospitaler, påvirker ikke kun deres behandlingsforløb eller deres besøg - det har også store omkostninger for hospitalet. En undersøgelse fra et amerikansk hospital med ca. 300 sengepladser viste, at de årligt brugte 4.500 personaletimer på at guide patienter og pårørende, som ikke kunne finde vej.  

Web map

Columna Wayfinding indeholder flere forskellige moduler i forhold til at finde vej – fra planlægningen i hjemmet og på selve hospitalet.

 

 

WEBKORT - PLANLÆGNING GIVER TRYGHED

I hjemmet kan tilgås webkort via computeren. Løsningen giver mulighed for at få anvist den bedste rute til destinationen. Fordelen ved disse webkort er, at hospitalerne kan indlejre kortet på deres hjemmeside. Det gør det blot nemmere for patienterne, da de dermed ikke skal besøge flere hjemmesider for at blive guidet. Flere og flere hospitaler bruger elektroniske indkaldelsesbreve, hvor det dermed også er muligt at linke til rutebeskrivelse. Alt i alt noget, som giver patienterne tryghed, fordi en god forberedelse forinden besøget på hospitalet giver mere ro. Hospitalet opnår tilsvarende en effektivisering, da det er samme kort og steddatabase, der bruges på tværs af alle løsningerne.

 

PATIENT-APP - ALTID I NÆRHEDEN

Systematics applikation til mobiler guider patienter og besøgende hen til den ønskede destination. Løsningen fungerer som en personlig GPS, der giver en unik mulighed for indendørs positionering. Den benytter sig udelukkende af eksisterende teknologier, som i forvejen er etableret, såsom WiFi og 3G.

Find Vej

Som besøgende på hospitalet er det eneste, man skal gøre at følge ruten på skærmen, til man ankommer til den ønskede destination. Applikationen virker via computere og på alle nyere smartphones - det kræver blot, at den konfigureres til det ønskede hospital, så de rette kort kommer frem.

 

STANDERE - INTERAKTIVITET PÅ HOSPITALET

 

Find Vej

Ved ankomst til hospitalet er de fleste patienter ret nervøse og utrygge, og besøgende har muligvis allerede glemt nogle af de informationer, som var givet på forhånd. Via interaktive standere på hele hospitalet er der mulighed for at få vist vej til lige netop den destination, brugeren ønsker.

Der er også mulighed for at scanne sit sygesikringsbevis og få vist aftaler samt ruten til disse. Ligeledes vises billede af ankomstdestinationen, så det bliver lettere genkendeligt. Hospitalet opnår derved, at patienter ikke blot kan finde frem, men også at han/hun registrerer sig og venter det rigtige sted.

 

 

VÆRDI

Patient

 • Kan nemt og trygt finde rundt
 • Mindre stress
 • Mindre spildtid
 • Bedre oplevet service

Alle Ansatte

 • Bedre tid til opgaver 
 • Mindre stress pga. hyppige forstyrrelser
 • Færre patienter, der kommer for sent
 • Færre, der færdes i uønskede områder 

Ledelse

 • Øget effektivitet medfører økonomiske besparelser
 • Større tilfredshed blandt patienter og pårørende
 • Gladere medarbejdere