DIGITALE SKILTE

Digitale Skilte

 

PATIENTER SKAL VÆRE MERE SELVHJULPNE

På størstedelen af de danske hospitaler møder patienterne, allerede på parkeringspladsen, skilte med forvirrende benævnelser og alt for meget information. Desuden er der tale om trykte, statiske skilte, som patienterne ikke har mulighed for at interagere med eller få yderligere information ud af.
På flere hospitaler er der opsat mål om, at et minimum af patienterne skal være selvhjulpne, hvilket er langt fra situationen i dag. Skal et hospital fungere effektivt og bruge ressourcerne optimalt, giver det god mening, at langt de fleste er selvhjulpne i forhold til at kunne finde vej til og på hospitalet samt selv at kunne foretage nødvendige registreringer.

Danske borgere er så småt ved at vænne sig til digitaliseringen, hvor de på en række øvrige områder bliver nødt til at være mere selvhjulpne. Udfordringen består i at få guidet patienter og øvrige besøgende på en brugervenlig og tryg måde gennem hospitalet.

Digitalt Skilt

 

ALTID OPDATEREDE SKILTE ER EN GOD STØTTE

Ved at trække data fra den centrale steddatabase indeholdt i informationsbussen, opnås en sikkerhed for, at skiltene altid er opdaterede. Hvis en afdeling skifter placering, slår dette straks igennem på alle hospitalets skilte.

Løsningen er designet med afsæt i konkret forskning i brugeradfærd i forhold til brugen af billeder, farver m.v. Derfor er navngivningen blevet mere enkel, og der benyttes i højere grad symboler og billeder.

I de enkelte venteværelser er der mulighed for at opsætte informationsskærme med relevant information for det pågældende patientområde.

Overordnet set, bliver patienterne bedre i stand til selv at finde vej, foretage registreringer af ankomst samt afgive øvrige informationer, som gør, at personalet undgår forstyrrelser.

 

VÆRDI

Patient

  • Opdaterede skilte
  • Nemmere at finde vej til aftaler
  • Brugervenlig løsninger
  • Bedre oplevet service
  • Mere selvhjupen

Alle Ansatte

  • Mindre stress pga. hyppige forstyrrelser
  • Bedre mulighed for at målrette informationer til hospitalets besøgende

Ledelse

  • Øget effektivitet medfører økonomiske besparelser
  • Større tilfredshed blandt patienter og pårørende
  • Mulighed for at styre patientflowet i højere grad