52X52 Ultralyd ULTRALYD OG INFRARØD

 

Disse teknologier er særligt velegnede til at positionere lokaler/rum, da de er afhængige af signaler, som dæmpes kraftigt af vægge. Sendere og modtagere kan være lysdioder, højtalere, mikrofoner og kameraer.

Ultralyd

Sporing vha. ultralyd fungerer typisk, ved at der monteres specielle mikrofoner i hvert lokale. De enheder, man ønsker at spore, bærer en ID-brik, der indeholder en højttaler.

Lyd stoppes af døre, vægge og vinduer men ikke af andre fysiske genstande som personer, senge og lignende. Ultralyd er derfor velegnet til at afgøre, om et emne befinder sig i et rum.

Infrarød

Infrarød sporing fungerer på stort set tilsvarende måde. De ønskede sporingsemner bærer ID-brikker, som udsender infrarøde stråler. Disse modtages af et eller flere kameraer monteret i hvert lokale.

Jo flere kameraer des mere præcis positionering. Infrarøde stråler blokeres ikke blot af vægge men også af andre fysiske genstande. For kontinuert at positionsbestemme et objekt i et lokale, er der derfor brug for kameraer i flere retninger, for eksempel på alle fire vægge.

 

 

 

PLUS

Ultralyd: 

  • Kræver ikke ublokeret synslinje
  • Lang levetid på batteri


Infrarød: 

  • Ingen forstyrrelse med andet udstyr
  • Lang levetid på batteri

Minus

Ultralyd: 

  • Kræver infrastruktur til læsere
  • Påvirkes af visse støjfyldte miljøer


Infrarød:

  • Kræver infrastruktur til læsere
  • Kræver ublokeret synslinje på max. 6–7 meter mellem ID-brik og læser
  • Påvirkes af stærkt lys, fx direkte sollys