52X52 RFID Simple RFID


RFID betyder Radio Frequency IDentification, dvs. identifikation ved hjælp af radiosignaler. I praksis fungerer det ved, at en ID-brik sender en kode til en modtager – enten som svar på en forespørgsel eller proaktivt hvert sekund, minut eller time.

RFID findes i forskellige varianter, som benytter forskellige radiofrekvenser. Disse opdeles i aktiv og passiv RFID.

Aktiv RFID

Aktiv RFID er kendetegnet ved ID-brikker, der sender sin identifikationskode til en modtager typisk i et regelmæssigt interval, eller når de er i bevægelse.

For at kunne gøre dette proaktivt kræver det, at ID-brikken har sin egen strømkilde; typisk i form af et batteri, hvilket gør ID-brikkerne dyrere i indkøb og håndtering.

Passiv RFID

Passiv RFID er kendetegnet ved ID-brikker, der kan svare på forespørgsler. Fordelen ved de passive teknologier er, at de typisk kan udnytte energien i radiosignalet til at svare på forespørgslen, og derfor er det ikke nødvendigt at give en passiv ID-brik en strømkilde.
Da visse materialer kan være med til at reducere energien i radiosignalerne, er placeringen af ID-brikken essentiel.

RFID 

 

 

PLUS

Aktiv RFID: 

  • Batteri
  • Begrænset lagring af information


Passiv RFID: 

  • ID-brikker og læsere er billige
  • Intet batteri
  • Mange ID-brikker kan læses ad gangen

Minus

Aktiv RFID: 
  • Kræver infrastruktur til læsere
  • Batteri skal udskiftes og oplades
  • Pris på ID-brikker


Passiv RFID: 

  • Kræver infrastruktur til læsere
  • Ved kortrækkende RFID kræves normalt en person til at betjene læseren