52X52 Bluetooth BLUETOOTH


Bluetooth® er meget udbredt til brug for dataoverførsler over korte afstande. Bluetooth benytter samme radiofrekvens som WiFi – 2.4 GHz. En særlig egenskab ved Bluetooth er det lave strømforbrug. Det er muligt både at lave afstandsmålinger og nærhedsmålinger med Bluetooth – to forskellige metoder at benytte teknologien til positionsbestemmelse.

Bluetooth afstandsmålinger

Når Bluetooth benyttes til at lave afstandsmålinger, er det, på grund af sendernes korte rækkevidde, nødvendigt at opsætte mange sendere, således at målingerne kan benyttes til at lave trilateration. Bluetooth-sendere er relativt billige, og de mange målepunkter vil gøre løsningen mere nøjagtig end for eksempel WiFi – derimod er der en stor udfordring i vedligehold af et sådant netværk, og eftersom Bluetooth benytter samme frekvens som WiFi, vil dette nye netværk være forstyrrende for WiFi-netværk.

Bluetooth nærhedsmålinger

Udfordringen med at opsætte mange Bluetooth-sendere kan løses ved at opsætte få sendere på særligt udvalgte steder og udnytte, at senderen inden for kort rækkevidde kan konkludere, hvor modtageren er.

iBeacon

Når man taler Bluetooth og sporing, er det nødvendigt at nævne iBeacon, der er en særlig bluetooth-protokol offentliggjort af Apple. Protokollen specificerer en type af sendere kaldet iBeacons, der udsender ID-oplysninger og sendestyrke, som derved kan benyttes til at udlede, hvor modtageren befinder sig. Løsningen er særligt rettet mod detailbutikker, der kan benytte den til at give positionsbestemte oplysninger til de kunder, der benytter et Bluetooth Low Energy (BLE) apparat. Løsningen kan også benyttes til at tilvejebringe billige sendere, som kan benyttes til en mere generel positionering. Yderligere skal det nævnes, at Bluetooth-implementeringer på Android endnu ikke er modne til kommunikation med mange Bluetooth-sendere ad gangen.

 

 

 

PLUS

  • Billig infrastruktur
  • Tilgængelig på mange smartphones
  • God understøttelse på iOS

Minus

  • Etablering af infrastruktur
  • Støjer på 2.4 GHz båndet
  • Nyeste protokol ikke tilgængelig på alle smartphones
  • Ikke god understøttelse på Android