52X52 Stregkode STREGKODE


En stregkode er en visuel identifikationskode, som kan læses maskinelt. Stregkoder findes i forskellige udformninger; traditionelle lineære stregkoder, som består af en række streger af forskellig tykkelse og forskellig afstand samt 2D-stregkoder, som typisk er et rundt eller rektangulært mønster.

Stregkode

Stregkodelæsere findes i en række udformninger, men de mest benyttede er laser-scannere og kamerabaserede læsere. Laser-scannere sender en lysstråle henover stregkoden og aflæser refleksionen fra denne, hvilket kan gøres på afstande op til ca. 1 meter. Kamerabaserede læsere tager et billede af stregkoden og analyserer dette. Afstanden, hvormed dette kan gøres, afhænger af stregkodens størrelse og kameraets kvalitet. Mange moderne mobiltelefoner kan aflæse traditionelle stregkoder vha. det indbyggede kamera. 2D-stregkoder kan normalt kun læses af kamerabaserede læsere.

Den primære fordel ved stregkoder er prisen

Det er relativt billigt at sætte en stregkode på en enhed. Derudover kan man, modsat andre teknologier, bedre undgå at læse forkerte ID-brikker, fordi personale visuelt kan sikre sig, at en laser-scanner lyser på den korrekte ID-brik. Denne fordel kan dog også være en ulempe, da det er svært at opstille scenarier, hvor læsningen af stregkoder sker automatisk. Derfor vil man ofte se en kombination af RFID-brikker og stregkoder i praksis.

 

 

 

PLUS

  • ID-brikker og læsere er billige
  • Moden teknologi
  • Intet batteri 

Minus

  • Kræver infrastruktur til læsere
  • Kræver at stregkoden er synlig for læseren
  • Kræver normalt en person til at betjene læseren