TEKNOLOGI

 

Der findes i dag en række forskellige sporingsteknologier. Mange er baseret på radiosignaler (RFID, WiFi, GPS), mens andre er baseret på ultralyd eller infrarødt lys. Signalerne opsamles via ID-brikker, som eksempelvis telefon, stregkoder e.l. Valget af teknologi og ID-brik afhænger af, hvad der skal spores og hvor.

HOSPITALER KAN SELV VÆLGE

Løsningen er afkoblet fra valg af teknologi, hvilket betyder, at det enkelte hospital kan nøjes med at fokusere på økonomien samt de brugsscenarier, som teknologien skal anvendes til.

Nogle af de forhold, der kan være afgørende for valget, er:

 • Installationspris
 • Omkostning pr. enhed
 • Nøjagtighed
 • Understøtter teknologien trykknapper, displays og sensorer?
 • Behov for ID-brikker?

Systematic indgår gerne i beslutningsprocessen, så løsningen matcher behovet og brugsscenarierne på det konkrete hospital.

 • Product image

  WiFi

  Styrken af WiFi-signaler kan omsættes til længdemålinger, som kan være med til at fastlægge bestemte positioner

  Læs mere

 • Product image

  RFID

  Identifikation ved hjælp af radiosignaler - enten som svar på forespørgsel eller proaktivt

  Læs mere

 • Product image

  Stregkode

  Visuel identifikationskode, der bestemmer positioner via scannere og kamerabaserede læsere

  Læs mere

 • Product image

  Ultralyd og infrarød

  Velegnede til at positionere lokaler/rum, da de er afhængige af signaler, som nemt blokeres af vægge

  Læs mere

 • Product image

  GPS

  Bedst egnet til brugsscenarier, hvor andre teknologier er uden for dækning

  Læs mere

 • Product image

  Bluetooth

  Bluetooth er meget udbredt til brug for dataoverførsler over korte afstande, og kan anvendes både til afstands- og nærhedsmålinger

  Læs mere

 

 

STANDARDER

Columna Service Logistics følger GS1's internationale standarder, hvilket blandt andet sikrer unik identifikation af sporede emner. Brugen af fælles internationale standarder fjerner desuden barrierer på det operationelle plan.GS1 Denmark Large RGB 2014 12 17

 

Det er en fordel for alle, at der bruges internationale standarder. Sundhedssektoren er en international sektor, og det er vigtigt, at der ikke er nationale barrierer for hverken produkter eller informationer. Ellers kan vigtige processer som fx sporbarhed af bl.a. medicinsk udstyr ikke opnås. Det er centralt for rigtig mange processer på hospitalerne, at der er sammenhæng og synlighed af et produkt fra dets fødsels, til det bliver anvendt hos en patient. Kun sådan kan patientsikkerheden sikres. Derfor er vi glade for at se løsninger som Systematics Columna Service Logistics, der i alle processer anvender GS1-standarder. 

 

 

 KONTAKT

For yderligere information kontakt venligst servicelogistics@systematic.com