FORSKNING

Udviklingen af Columna Service Logistics tager blandt andet afsæt i forskning foretaget af Aarhus Universitet. 

Columna Service Logsitics er udviklet med udgangspunkt i reelle behov hos brugerne, interviews, workshops og forskning indenfor især sporingsteknologier. Det er med til at sikre en fremtidssikret løsning, der giver mest værdi for kunden. 

 

News image

Data via WiFi-sporing

Spatio-temporal facility utilization analysis from exhaustive WiFi monitoring

Forfattere: Thor S. Prentow, Antonio J. Ruiz-Ruiz, Henrik Blunck, Allan Stisen, Mikkel B. Kjærgaard

Udgivelse: Pervasive and Mobile Computing, Volume 16 
År: 2015

Læs hele artiklen (På engelsk)

Resume: 

For at kunne optimere logistikken i store komplekse bygninger, så som hospitaler, kræves realistisk bygningsadministration og planlægning. Den nuværende praksis er ofte baseret på manuelle observationer eller ubekræftede antagelser og kan derfor være urealistiske data for bygningsplanlægningen.

Denne artikel præsenterer analysemetoder, der kan udplukke viden fra store datasæt baseret på WiFi-sporing for at afdelingerne for bygningsplanlægning og administration af store komplekse bygninger opnår mere viden. Disse metoder bygger på et rigt sæt af detaljer og kan bruges til at kvantificere og klassificere brugernes rolle som for eksempel besøgende, indlagt eller ansat.

For at kunne evaluere metoderne præsenteres der data fra en 2-ugers dataindsamling, som indeholder mere end 18.000 forskellige enheder og mere end én milliard WiFi-målinger. Yderligere præsenteres detaljeret statistik fra analysen omkring folks opholdssteder, bevægelse og roller samt eksempler på forskellige visualiseringer.

Læs mere
News image

Indendørs WiFi-positionering

Indoor Positioning using Wi-Fi – How Well Is the Problem Understood?

Forfattere: Mikkel Baun Kjærgaard, Mads Vering Krarup, Allan Stisen, Thor Siiger Prentow, Henrik Blunck, Kaj Grønbæk, Christian S. Jensen

Konference: International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation
År: 2013

Læs hele artiklen (på engelsk)

Resume: 

I det sidste årti har der været meget fokus på at udvikle metoder for indendørs WiFi-positionering. Hvor det meste af indsatsen har fokuseret på at opnå højere præcision og lettere indsamling af data, så er det vores overbevisning, at det generelle problem ikke er ordentligt forstået, hvilket forhindrer systemerne og deres applikationer i at blive udbredt.

Baseret på vores egne og offentliggjorte resultater inden for indendørs positionering, er det vores overbevisning, at nuværende udendørs WiFi-positioneringsløsninger og deres tilsvarende applikationer er begrænset af manglende forståelse af kravene i forbindelse med virkelige udrulninger. Denne artikel indeholder case-studier fra udrulninger hos både private virksomheder og den offentlige sektor af forskellige typer indendørs positionering over en periode i op til to år.

Resultater peger bl.a. på et øget fokus for at understøtte case-specifikke brugergrupper, udbyde software platform uafhængighed, lav vedligeholdelse, at kunne positionere alle brugerenheder, uafhængigt af platform. Samtidigt viser resultater, at kravene varierer signifikant på tværs af organisationer, for eksempel i form af nødvendig dækning, hvilket styrker motivationen for at designe forskellige løsninger.

 

Læs mere
News image

Estimering af ruter

Estimating Common Pedestrian Routes through Indoor Path Networks using Position Traces

Forfattere: Thor S. Prentow, Henrik Blunck, Kaj Grønbæk, Mikkel Baun Kjærgaard

Konference: IEEE International Conference on Mobile Data Management
År: 2014

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

For store bygningskomplekser, så som hospitaler, er det nyttigt at kende til typiske bevægelsesmønstre, samt hvilke ruter der typisk benyttes af personer, når de bevæger sig mellem forskellige steder.

Det er vigtig information til brug for eksempelvis navigation og planlægning af daglige arbejdsopgaver. I denne artikel beskriver vi metoder til automatisk at finde de typisk benyttede ruter i en bygning ud fra positionsdata opsamlet af personer, der bevæger sig rundt i bygningen med smartphones.

Vi viser, at metoderne præcist finder de oftest benyttede ruter ved at evaluere dem på positionsdata, der dækker bevægelserne fra dele af personalet over 10 dage på et stort dansk hospital. Vi viser desuden, at metoderne er effektive nok til at understøtte realtids-ruteberegninger, at de virker på trods af den store usikkerhed på op til 30 meter, der er på de benyttede indendørs positioneringsmetoder, samt at de virker uden at kræve adgang til bygningskort.

Læs mere
News image

Portørers usynlige arbejde

Accounting for the invisible work of hospital orderlies: Designing for local and global coordination

Forfattere: Allan Stisen, Nervo Verdezoto, Henrik Blunck, Mikkel Baun Kjærgaard, and Kaj Grønbæk

Konference: Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing (CSCW)
År: 2016

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

Hospitalsportører er en ikke-klinisk arbejdsgruppe, hvis arbejde oftest er overset og primært består i at servicere de kliniske funktioner på hospitalet. Portørernes arbejdsopgaver består bl.a. i at transportere patienter og udstyr på tværs af hospitals afdelinger. Da den overordnede effektivitet af et hospital afhænger af portørernes koordinering af arbejdsopgaver, fokuserer dette studie på ændringer i portørernes koordination efter introduktionen af et opgavesystem. Denne introduktion betød, at deres koordination gik fra at være manuel og centraliseret til en semiautomatisk og decentraliseret proces. I denne artikel fremhæves flere udfordringer, bl.a. informationsdeling mellem det kliniske og ikke-kliniske personale samt vedligeholdelsen af et globalt og lokalt overblik af opgaver og kolleger. Derudover præsenterer artiklen flere forslag til at designe værktøjer til at understøtte portørernes arbejdsgange.

Læs mere
News image

Opgave fase genkendelse

Task phase recognition for highly mobile workers in large building complexes

Forfattere: Allan Stisen, Andreas Mathisen, Søren Krogh Sørensen, Henrik Blunck, Mikkel Baun Kjærgaard, Thor Siiger Prentow

Konference: International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom)


År: 2016

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

At være bevidst om kollegaers aktiviteter er en basal og vital mekanisme for effektiv koordination af arbejde, især når kollegaerne er spredt over et stort bygningsareal. Derfor har automatisk genkendelse af opgavefaser et stort potentiale, da det kan åbne op for mange nye muligheder, så som effektiv koordination af opgaver ved at visualisere kollegaers opgavestatus og automatiske notifikationer baseret på opgavestatus. Denne artikel præsenterer metoder, der kan automatisk måle og opdage mobile arbejderes opgavefaser ved at bruge maskinlæring og data fra smartphones. Disse metoder virker ved at bruge data fra forskellige sensorsystemer så som WiFi, der kan give grovkornet positionsestimater, og inerti-sensorer som typisk kan findes i smartphones, så som accelerometer. Metoderne er blevet evalueret baseret på data indsamlet fra et stort universitet hospital, der har et bygningsareal på 160.000 m2. Resultaterne viser, at metoderne kan skelne mellem de fire mest almindelige opgavefaser i hospitalportørers arbejde med en nøjagtighed på op til 89.2%.

Læs mere
News image

Genkendelse af indendørs transportmiddel

Towards Indoor Transportation Mode Detection using Mobile Sensing

Forfattere: Thor Siiger Prentow, Henrik Blunck, Mikkel Baun Kjærgaard, Allan Stisen

Konference: International Conference on Mobile Computing, Applications and Services


År: 2015

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

At automatisk kunne genkende hvilket transportmiddel, der bliver benyttet har mange anvendelsesområder så som automatisk at kunne kortlægge brugen af offentlig transport samt at kunne kortlægge miljøpåvirkning. For indendørs rejser har det at automatisk kunne genkende transportmiddel haft meget lidt fokus, selvom der er mange forskellige transportmidler. Da de fysiske miljøer samt mulige sensorer er forskellige på tværs af indendørs og udendørs områder, er der mange af de metoder, der er brugt til udendørs brug, som ikke vil virke indendørs. I denne artikel fokuseres der på udfordringerne for udendørs samt indendørs genkendelse af transportmiddelsbenyttelse. Der fokuseres på metoder, der er brugbare i et indendørs scenarie, og evalueringen er baseret på real-world data, som er blevet opsamlet af smartphones på et hospital. Dataene er blevet opsamlet imens hospitalsmedarbejdere har udført deres daglige opgaver igennem fire dage. Resultaterne viser, at metoderne kan skelne præcist imellem seks almene transportmidler, som bliver benyttet på hospitalet med en høj nøjagtighed.

Læs mere
News image

Interaktionsdesign- studie af håndholdte og wearable enheder

Handheld Versus Wearable Interaction Design for Professionals - A Case Study of Hospital Service Work

Forfattere: Allan Stisen, Henrik Blunck, Mikkel Baun Kjærgaard, Kaj Grønbæk

Konference: Australian Computer-Human Interaction Conference on Designing Futures: the Future of Design

År: 2014

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

På grund af den teknologiske udvikling er der i dag masser af nye typer af enheder (bl.a. smartwatches og wearables), som kan bruges til at understøtte arbejdsgange. I denne artikel fokuseres der på, hvordan smartwatches og wearables kan bruges til at understøtte hospitalportørers arbejdsgange, som er en vigtig del af et hospitals servicelogistik. Artiklen præsenterer to wearable prototyper for at identificere muligheder samt udfordringer for anvendelse af disse wearable enheder på hospitalet. Dette studie viser, at wearable enheder effektivt kan understøtte portørernes arbejdsgange samt koordination, og at disse har domænespecifikke fordele over almindelige håndholdte telefoner.

Læs mere
News image

Præcis estimering af indendørs rejsetider

Accurate estimation of indoor travel times: learned unsupervised from position traces

Forfattere: Thor S Prentow, Henrik Blunck, Mikkel B Kjærgaard, Allan Stisen, Kaj Grønbæk

Konference: International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services (MOBIQUITOUS)

År: 2014

Læs hele artiklen (på engelsk)


Resume: 

At kunne estimere rejsetiden præcist er en nødvendighed for at kunne forbedre områder så som indendørs navigation, effektiv håndtering af logistikken for mobile arbejdere, samt facilitetshåndtering. I denne artikel studeres udfordringer, som er naturlige i indendørs rejsetidsestimering. Derudover foreslår vi et system, InTraTime, som effektivt og præcist kan estimere indendørs rejsetider, ved automatisk at bearbejde historiske samt realtids positioner fra sporingsteknologier. InTraTime lærer over tid både rejseruter, rejsetider og sandsynligheden for at bevæge sig ad bestemte ruter, og systemet kan fokusere på bestemte tidspunkter, ugedage samt personer. InTraTime kan implicit automatisk håndtere forskellige dynamiske ændringer i bygninger så som elevatorer eller svingdøre ude af drift. InTraTime har været i drift på et hospital for at demonstrere, at det dynamisk lærer rejsetider, efterhånden som flere og flere positioner bliver indsamlet. Vores resultater viser, at InTraTime er overlegen på flere punkter i forhold til alternativer til at estimere indendørs rejsetider, og systemet afviger i gennemsnit 11.7% fra faktiske rejsetider.

Læs mere