INTERNET OF THINGS PLATFORM

 

DEN FYSISKE VERDEN FORBINDES MED INTERNETTET

Internet of Things (IoT) er, kort fortalt, et koncept, hvor fysiske ting udstyret med små sensorer kan kommunikere med omverdenen via internettet. Disse fysiske ting udsender konstante informationer, som kan være med til at danne grundlag for beslutninger. Fx at en hospitalsseng på et hospital skal til rengøring.

Denne form for beslutningsstøtte er meget efterspurgt på hospitalerne, da den kan være med til at optimere arbejdsgangene. Hospitalernes – i stigende grad internet-styrede – sensorer og udstyr gør dette muligt. Det er derfor vigtigt, at hospitalerne fremtidssikrer deres it-løsninger, så de ikke afskæres fra at udnytte mulighederne, der ligger i at kunne stille data og informationer fra den fysiske verden til rådighed på tværs af hospitalernes mange systemer.

 


OPSAMLING, BERIGELSE OG FORMIDLING AF DATA

Ved at benytte Columna Internet of Things-platformen afkobles de enkelte applikationer fra sporingsteknologier og internet-styrede sensorer og udstyr. Fordelen ved dette er, at det enkelte hospital dermed kan vælge at udskifte eller tilføre udstyr og sporingsteknologi, uden at dette giver væsentlige udfordringer i forhold til driften af applikationerne.

CSL Hospital Overview With Platform DK

Platformen er bygget til at opsamle de store mængder af data om hændelser, som de fysiske objekter udsender. Dataene afkodes og beriges med stamdata om objekterne, fx lokation, navn, status m.v. Det gør den lettere tilgængelig, forståelig og brugbar via diverse applikationer, som giver brugeren den rette information og beslutningsstøtte.

Både opsamlingen af data samt den efterfølgende udstilling af data sker ved at udnytte den globale anerkendte EPCIS-standard, som er et fælles sprog for identifikation af emner.

IoT-platformen består af fire grundlæggende elementer:

 1. Et integrations- og identitetssystem, som modtager hændelser fra ”den virkelige verden”, beriger hændelserne med stamdata og formidler informationerne til andre it-systemer.
 2. En steddatabase, som indeholder en entydig og fælles beskrivelse af relevante steder på og uden for hospitalet.
 3. En ruteberegner, som kan beregne ruter fra A til B på hospitalet, både indendørs og udendørs. Denne er bl.a. nødvendig for at kunne ræsonnere optimalt om ”kortest afstand”.
 4. En database til opbevaring af historiske data om, hvor ting og personer har bevæget sig. Data kan anonymiseres, således at man ikke kan identificere enkeltpersoner.

Columna Internet of Things Platform er et helt centralt element i Columna Service Logistics og en forudsætning for, at løsningen fungerer hensigtsmæssigt samt sikrer maksimal værdi af brugervendte applikationer. Det er dette element, der er med til at sikre, at de enkelte applikationer er sammenhængende og ligeledes afgørende for, at valget af sporingsteknologi er fleksibelt.  

 


VÆRDI

Alle Ansatte

 • Automatiseret informationsflow mellem personalegrupper
 • Effekten af de enkelte applikationer øges i takt med tilføjelse af flere applikationer
 • Enkelt og standardiseret interface for alle internet-styrede informationer og sensorer
 • Værdien af og grundlaget for beslutningsstøtte øges

Ledelse

 • Fleksibel og fremtidssikret løsning
 • Teknologisk uafhængig – hospitalet vælger selv sporingsteknologi
 • Synergi mellem applikationerne øger den samlede brugsmæssige værdi 
 • Tilkøb af yderligere applikationer øger værdien af de eksisterende