VOGNSYSTEM

 

INTERN TRANSPORT HAR STOR BETYDNING

Den daglige transport af vogne med eksempelvis linned, mad, medicin og udstyr spiller en stor rolle i servicepersonalets dagligdag. Nogle af vognene kører i faste ruter på faste tidspunkter, mens øvrige skal transporteres, når behovet opstår.

Forudgående led i transportkæden gør, at servicepersonalet kan opleve meget ventetid på nogle af vognene og servicelogistikken er dermed ineffektiv. Det kan eksempelvis være ventetid på madvogne, som leveres fra køkkenet. Derudover kan andre vogne til tider være svære at finde, hvor der her skal bruges tid på at lede.

Alt dette medfører, at arbejdsgangene for servicepersonalet er uhensigtsmæssige, og det kliniske personale har ingen sikkerhed for, at de ønskede vogne er til rådighed, når det er nødvendigt.

 


LOKALISERING AF VOGNE EFFEKTIVISERER

Vognsystemet benyttes til at få et overblik over, hvor vogne befinder sig på hospitalet. Ved overleveringer af vogne på opsatte checkpoints sker automatisk bestilling af servicepersonale via opgavesystemet. Dermed reduceres forsinkelser i forbindelse med overdragelser og servicelogistikken optimeres. Systemet er webbaseret og kan benyttes fra pc’er, storskærme og mobiler.

Trolley RL

Oversigten over vogne giver mulighed for at visualisere, hvor alle vogne på hospitalet befinder sig. Et filter gør det muligt at få vist de vogne, der er på vej tilbage til lageret eller de vogne, der er på vej til afdelingerne.

Løsningen kan udvides med muligheden for at se og søge efter vognes indhold. Derved kan servicepersonalet spare yderligere tid, da de ikke skal lede efter en bestemt vogn med et specifikt indhold.

 


VÆRDI

Klinisk Personale

 • Sikkerhed for, at vogne er til rådighed ved behov og bestilling
 • Mulighed for at kunne lokalisere vognes indhold, hvilket sparer tid

Ledelse

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Fremtidssikret, da løsningen er uafhængig af sensor-teknologi
 • Forbedret servicelogistik
 • Ændringer i logistikken kan håndteres rent it-mæssigt 

Servicepersonale

 • Reduceret ventetid på vogne, da checkpoints automatisk udløser en opgave på mobilen
 • Mere effektive arbejdsgange
 • Bedre overblik over dagens opgaver samt forbedret planlægning heraf
 • Understøtter og sikrer opgavelevering fra ét led til det næste
 • Enkel kommunikation