RENGØRINGS-SYSTEM

 

SERVICEASSISTENTER SKAL LØFTE FLERE OPGAVER

På landets hospitaler kan organisatoriske ændringer forekomme. Nogle steder sammenlægges portøropgaver, rengøringsopgaver og serviceopgaver i en ny stillingsbetegnelse – nemlig serviceassistenter. Serviceassistenter skal løfte ad-hoc opgaver (tidligere portøropgaver), rengøring samt serviceopgaver. Mange af opgaverne er ad-hoc, mens de planlagte opgaver er gentagne opgaver.

Det giver visse udfordringer i forhold til koordinering og planlægning, og der er behov for større fleksibilitet:

 • Serviceassistenterne skal kunne prioritere og koordinere udførelse af ad-hoc og planlagte opgaver. 
 • Der skal være overblik over ad-hoc opgaver, så man kan træde til, når det er nødvendigt – eventuelt selvom man er i gang med en rengøringsopgave. 
 • Funktionen er præget af en ujævn arbejdsmængde. Det skal derfor være nemt at iværksætte alternative arbejdsplaner og sætte vikarer i gang, så arbejdet blive udført, og hygiejnekravene overholdt. De patientnære opgaver har naturligvis højeste prioritet. 
 • Der er behov for mere fleksibilitet i arbejdsgangene og nemmere overlevering af opgaver, såfremt man ikke nåede den planlagte rengøring eller måske nåede ekstra.

Rengøringssystemet er integreret med Opgavesystemet, som mange portører er vant til at bruge. Dermed sikres en uniform adgang til også rengørings- og serviceopgaver. Det giver et komplet overblik over alle opgaver, som serviceassistenterne skal løse.

Moppe Text

 


FLEKSIBELT PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ

Rengøringssystemet handler også om at kunne tilrettelægge de travle dage bedre samt udnytte de stille dage til at være på forkant og udføre frekvensopgaver.

Løsningen tager højde for, at der er forskel på frekvens- og ad-hoc opgaver inden for rengøring. Derfor kan serviceassistenterne blandt andet booke sig ind på hele rengøringsplaner – i stedet for én opgave ad gangen.

De enkelte opgaver indeholder en tjekliste og arbejdsgangsbeskrivelse, da der er forskellige krav til hygiejne og rengøring i de forskellige rum på hospitalet. Det er med til at sikre, at kravene overholdes, og ligeledes er det nemmere for vikarer at udføre arbejdet korrekt.

Endelig kan man få data fra pir-detektorerne (bevægelsessensorer) i moderne bygningsstyringssystemer, som giver yderligere information om brugen og ledigheden af lokaler. Dette giver relevant beslutningsstøtte til rengøringsaktiviteterne. Dobbeltarbejde undgås, og arbejdsgangene effektiviseres.

 


VÆRDI

Serviceassistenter

 • Fleksibilitet
 • Overblik over alle typer af opgaver
 • Arbejdsbeskrivelser og tjeklister er en god støtte i hverdagen
 • Nemmere at prioritere opgaver
 • Bedre grundlag til at træffe beslutninger

Serviceleder

 • Enkelt og effektivt at ændre i arbejdsplaner
 • Lettere håndtering af fravær
 • Samlet overblik over patientserviceopgaver og rengøringsopgaver
 • Værktøj til bedre kapacitetsudnyttelse

Ledelse

 • Økonomiske besparelser grundet øget effektivitet og fleksibilitet
 • Bedre udnyttelse af kapacitet

Patient

 • Større garanti for overholdelse af hygiejnekrav

Klinisk Personale

 • Effektiv koordinering
 • Registrering af udførte arbejdsopgaver skaber transparens