SENGESYSTEM


UFORUDSIGELIGHED GIVER UDFORDRINGER MED SERVICELOGISTIKKEN

Forbruget af senge er varierende og uforudsigeligt på hospitaler. Ligeledes stilles der høje krav til hygiejnen. Det er derfor vigtigt, at proceduren for sengevask, bestilling af rene senge og opbevaring er strømlinet.

På mange hospitaler står der ekstra senge på gangene, så der er garanti for at have en ren seng til rådighed. Servicepersonalet har en udfordring i at finde de urene senge, som skal i vaskecentralen samt at få rene senge fra depoterne op på afdelingerne. Al registrering af sengenes status sker i dag typisk manuelt, hvilket gør hele flowet ineffektivt, skaber afhængigheder og giver risiko for fejl.

Senge

 

 

 

KOMPLET OVERBLIK OVER ALLE SENGE

Sengesystemet muliggør, at såvel senge som rengøring heraf kan bestilles af det kliniske personale let og enkelt ved sengene på afdelingerne, mobilt eller igennem eksisterende kliniske systemer. Dette sikrer, at sengecentralens personale har overblik over behovet for opredte og rene senge på hospitalet samt status på urene og ikke-opredte senge.

Columna Service Logistics Sengesystem

Columna Service Logistics består af en række applikationer der støtter driften og servicen på et hospital.

Applikationerne er opgavesystem, generel søgning, sengesystem, find vej, vognsystem og transportsystem.

I den her film ser vi på nærmere sengesystemet.

Rene senge og go’ hygiejne er helt essentielt på et hospital. Der er et stort forbrug af senge på afdelingerne og derfor er det vigtigt at vide om en seng er ren, om der ska’ komme en sengeportør og skifte linnede på den eller den skal køres ned til rengøring i vaskecentralen.

Det stiller store krav til logistikken.Det er sådan i dag at sengeportører går rundt fra afdeling til afdeling og kigger efter urene senge. De ved simpelthen ikke hvor de er og må ofte gå forgæves.

Det udfordre logistikken, og mange afdelinger har bufferzoner med rene senge på gangen, for at være sikker på der altid er en ren seng klar.

Det er ikke optimalt, det forringer brandsikkerheden og kræver hospitalet har ekstra mange senge.

De manuelle arbejdsgange med at finde urene senge er tidskrævende og uhensigtsmæssige. Det manglende overblik og ekstra forbrug af senge, gør at servicepersonalet i sengevasken har svært ved at planlægge dagens arbejde.De ved ikke hvornår der kommer senge ind til vask. Og når der kommer mange senge på en gang, er det svært at få rene senge klar hurtigt.

Her hjælper Columna Service Logistics Sengesystem.

Systemet viser nemlig alle hospitalets senge, hvor de er og hvilken status sengene har. Og man kan se hvor de rene senge skal hen.

Det fungerer sådan, at man ude på afdelingerne kan giver systemet besked - om en seng skal sendes til vaskcentral, om den er i brug, om en ren seng skal hentes, om en ren seng skal leveres, om en uren seng skal byttes til en ren eller om en seng på afdelingen skal have nyt linned.

På den måde kender man altid helt præcist hver enkelt sengs status.

Sengeportørerne kan med det samme se på overblikstavlen hvor de skal hente de urene senge.

Det betyder de kan planlægge deres opsamlingsruter og sikre at flowet af urene senge til vaskecentralen er optimalt. De kan optimere ruterne for udskiftning af linnede, og kan præcist fortælle hvornår de rene senge kan leveres på afdelingen.

Columna Service Logistics Sengesystem giver det fulde overblik og gør man kan optimere driften. Servicepersonalet får øget fleksibilitet, hvilket giver mulighed for at reducere antallet af senge på depoterne.

Samtidigt bliver det muligt at yde ”just-in-time” service og hurtigt levere rene senge når der akut opstår et behov for det.

Overblikket over hvor alle hospitalets senge er, hvilken status de har, betyder osse det er muligt at søge efter helt specielle sengetyper. På den måde kan man straks finde og levere dem, lige når der er brug for det.

Columna Service Logistics Sengesystem

Sengesystemet gør det muligt for det kliniske personale at bestille rene senge, eller rengøring af dem. Bestillingen sker let og enkelt ved ude sengene på de enkelte afdelinger, mobilt eller igennem hospitalets eksisterende kliniske systemer. Systemet sikrer, at sengecentralens personale har fuldt overblik over hele hospitalets behov, uanset om det drejer sig om opredte, rene eller uren-senge. Det sikrer fleksibilitet og mulighed for just-in-time levering af senge.

 

 

Sengesystemet kan integreres med Opgavesystemet, så opgaverne modtages af servicepersonalet via smartphones. Læs mere om Opgavesystemet.

 


VÆRDI

Servicepersonale

 • Bedre overblik over arbejdsopgaver via smartphone
 • Nemmere at leve op til hygiejnekrav
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Færre forgæves ture
 • Kortere leveringstid af senge
 • Bidrage til, at der er behov for færre fysiske senge på hospitalet og dermed også mindske antallet af senge på gangarealer.

Ledelse

 • Systemet kan integreres med bookingoplysninger på fx operationsstuen, hvilket gør det nemmere at planlægge
 • Analyse af forbrug og spidsbelastninger gør ressourceallokeringen nemmere
 • Øget effektivitet medfører besparelser
 • Kan mindske antallet af sengetransporter 
 • Just-in-time levering af senge kan realiseres, hvilket reducerer antallet af arbejdstimer
 • Optimal servicelogistik
 • Mindre beholdning af senge er ensbetydende med færre udgifter til indkøb og vedligehold

Klinisk Personale

 • Sparer tid, fordi bestillinger ikke længere foregår via blanketter
 • Sikkerhed for, at senge er rene og til rådighed ved behov
 • Lettere at huske at bestille rengøring

Vaskecentral

 • Bedre overblik over daglige opgaver
 • Mere effektiv arbejdsdag
 • Enkel kommunikation

Patient

 • Sikkerhed for, at sengen lever op til de stillede hygiejnekrav
 • Mindre ventetid pga. just-in-time levering af senge