SYSTEMATIC FORECASTING

Systematic Forecasting er en platform baseret på machine learning-teknologi, der kan lave prognoser på baggrund af et givet datasæt.

 

AI 8 Crop

 

MACHINE LEARNING TIL KRITISK BESLUTNINGSSTØTTE

 

Systematic Forecasting har potentiale til at kunne bruges i en lang række forskelligartede kontekster til at støtte kritisk beslutningstagning.

Platformen kan finde sammenhænge i data, som en menneskelig hjerne ikke kan rumme – og disse sammenhænge benyttes til at lave unikke modeller for grupper af data med særlige karakteristika. Med disse modeller laves prognoser for den type data, som algoritmen er fodret med. Det vil sige, at fodres algoritmen med data om hospitalsbelægning, kan der laves prognoser på belægningen. Fodres algoritmen med data om antallet og længden af serviceopgaver på hospitaler, kan der laves prognoser på netop dette.

Således kan Systematic Forecasting bruges inden for sundhedsområdet, bl.a. i Columna produkterne, til at give hospitalspersonalet prognoser, der kan støtte dem i kritisk beslutningstagning, patientflow og bemanding. På Defence-området kan platformen bruges til at støtte ledelsen i strategisk beslutningstagning og planlægning. Ligeledes kan Systematic Forecasting tænkes ind i andre sammenhænge, hvor løsningen f.eks. kan komme uforudsete og uhensigtsmæssige hændelser i forkøbet.

 

VÆRDI

  • Analyserer et stort sæt af historisk data og finder sammenhænge heri
  • Giver prognoser i afgørende og kritiske situationer 
  • Er situationsnær og funderet på reelle data
  • Genererer individuelle modeller for særlige karakteristika
  • Opdaterer modeller og prognoser i realtid