Realtidsoverblik over pandemier

Når pandemier ruller ind over os, og der stilles ekstra høje krav til sundhedssektoren, opstår der yderligere behov for overblik. Ikke kun over patienter med den pågældende sygdom, men også over personale, værnemidler, sengepladser og meget andet. 

Pandemioverblik 

Derfor har COVID-19 skabt en ny situation, hvor kravene til Systematics løsninger er forandret. Resultatet af de ændrede krav er en fusion mellem to af Systematics løsninger og integration af relevant COVID-19 data fra Johns Hopkins University. Løsningen gør det bl.a. muligt at få et komplet overblik over:

  • Fordeling af patienter med COVID-19 på tværs af hospitalerne
  • Antallet af ledige senge på de forskellige hospitaler, afdelinger og afsnit
  • Status på lagerbeholdning af værnemidler på det enkelte hospital

Løsningen bidrager med et visuelt overblik over lande, regioner, kommuner og hospitaler, for hvilke det er muligt at se status på f.eks. antal indlagte patienter med COVID-19. Data kan opdateres manuelt af hospitalerne, men ved at integrere løsningen med den elektroniske patientjournal sker en automatisk overførsel af data til løsningen, som derfor kontinuerligt viser data i realtid.

 

Forhindring af overbelægning og mangel på værnemidler

Med et visuelt overblik i realtid får brugerne af løsningen et generelt større overblik og en større mulighed for at fordele patienter og værnemidler bedre mellem hospitaler og kommuner. På den måde undgås overbelægning og lokal mangel på relevante værnemidler. Løsningen muliggør også opsætning af alarmer, der aktiveres, når tærsklen for beholdningen af værnemidler overskrides. Denne funktion gør brugerne af løsningen opmærksomme på, at en tilførsel af værnemidler er nødvending for at kunne behandle et givent antal indlagte.

Overblik 

Region Nordjylland har pandemioverblik

På hospitalerne i Region Nordjylland er en del af løsingen allerede implementeret. Her hjælper løsningen det sundhedsfaglige personale med at overvåge kapaciteten på bl.a. deres pandemiafsnit, der håndterer patienter med COVID-19. Personalet kan let ændre visningen af afsnit og afdelinger samt tilføje pandemiafsnit og flytte sengepladser mellem afsnit og afdelinger, så visningen altid stemmer overens med de fysiske rammer. Det kliniske personale på hospitalerne i Region Nordjylland kender derfor altid det præcise antal patienter, placering af ledige senge, samt hvilke afdelinger, der er pressede på kapaciteten.