COLUMNA PATIENT FLOW

Columna Patient Flow er en løsning, der understøtter klinikernes daglige samarbejde og beslutninger vedrørende sengeliggende patienters hospitalsforløb. 

 

Columna Patient Flow

 

 

 
Columna Patient Flow gør det overskueligt for de koordinerende sygeplejesker at få et overblik over hospitalets indlagte patienter på afsnitsniveau.

Med machine learning-løsningen Systematic Forecasting er det muligt at lave prognoser for sengeafsnits fremtidige belægning og varigheden af indlæggelser. Dette gøres ved at fodre en computer med store mængder historiske data for flere års indlæggelser på afsnit. Med udgangspunkt i den historiske og aktuelle data finder computeren systematik og afvigelser, som danner baggrund for prognoser om fremtidige indlæggelsers varighed og forløb, hvilket medvirker til at forbedre de enkelte patientforløb samt patientflowet i større skala.

Ved at integrere Columna Patient Flow med data fra Johns Hopkins University kan løsningen også give overblik over pandemier.

IMG 20180622 112844938 HDR Edited Crop2

 

VÆRDI

  • Understøtter dagligt samarbejde på tværs af hospitalsafsnit omkring patientforløb
  • Giver overblik over kapaciteten på hospitalet nu og senere
  • Giver overblik over planer for overflytninger og udskrivelser på afsnitsniveau
  • Støtter klinikerne i beslutninger, der forbedrer de enkelte patientforløb
  • Bruger big data og machine learning-teknologi for dagligt at optimere prognoser præsenteret for klinikerne
  • Giver beslutningsstøtte til planlægning af bemanding i relation til patientbelægningen i form af blandt andet prognoser, hvilket medvirker til bedre ressourceplanlægning og mere sikre patientforløb.

 

Understøtter kapacitetsoverblik og kritisk beslutningstagning

 

Kapacitetsoverblik

Columna Patient Flow giver kapacitetsoverblik og beslutningsstøtte i form af prognoser på bl.a. belægningen for patienter. Formålet er at understøtte ”Sikkert patientflow”-processen og berige det med beslutningsstøtte ift. koordinering af patientforløb og ressourceplanlægning med henblik på at være bedst bemandet ved høj kapacitet. Og tilsvarende reducere ved estimeret lavere belægning.

Det gode patientforløb

Det tværgående samarbejde mellem hospitalets afsnit understøttes med fokus på at fremme det optimale (sikre – og effektive) patientforløb samt sikre optimal udnyttelse af kapaciteten, så den rigtige patient er i den rigtige seng, rette forløb på det rigtige tidspunkt hos det rette behandlerteam. Dette gøres gennem machine learning-baserede prognoser, som samtidig kan udpege de patienter, som med sandsynlighed vil blive genindlagt eller opleve komplikationer under sin indlæggelse. På den måde understøtter Columna Patient Flow de kritiske beslutninger, læger og sygeplejesker skal træffe, når behandlingsforløbet for en risikopatient skal tilrettelægges og styrker den kliniske praksis i at blive mere proaktiv fremfor reaktiv.

Columna Patient Flow er et redskab til klinikerne både på kort sigt ved her-og-nu-planlægning af kapacitetsudnyttelse og på længere sigt ved planlægning af bemanding.

 

Det er et nemt tilgængeligt system, man hele tiden kan justere på, og det er tidstro indtastninger. Vi oplever også, at der er et bedre samarbejde og en større forståelse på tværs af hospitalsafsnit

 

 

BRUGERE AF COLUMNA PATIENT FLOW I REGION NORDJYLLAND

 

0

0

 

    


 

Prognose Marketing Crop 

Grafen ovenfor illustrerer, hvordan Columna Patient Flow bruger historisk data til at lave en prognose for belægningen resten af dagen på et givet sengeafsnit. Grafvisningen kan bruges i understøttelsen af klinikernes arbejdsgange, når de skal vurdere, om de skal gøre noget ved den nuværende belægning for at forhindre overbelægning senere.

 

okVi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores site og indsamle statistik. Hvis du klikker videre på systematic.com, accepterer du vores brug af cookiesLæs mere