Columna Flow Patient Flow

FULDT OVERBLIK OVER BELÆGNINGEN

 

Når der skal træffes beslutninger om patienter, bemanding og udstyr på et hospitalsafsnit, er et godt datagrundlag afgørende. Personalet skal have et præcist billede af situationen her og nu – og en prognose for de kommende timer – for at kunne træffe de bedste valg.

Columna Flow Patient Flow, en del af Columna Flow produkt suiten, er værktøjet, der giver klinikerne overblik over situationen og en fremskrivning at planlægge ud fra.

 TTF4614 474X250px

 

MERE VIDEN, MINDRE MAVEFORNEMMELSE

Systemet der bliver klogere og klogere

Columna Flow Patient Flow indeholder forecastingmodulet Systematic Forecasting, der ved hjælp af machine learning udarbejder prognoser for et sengeafsnits fremtidige belægning. Systemet fodres med store mængder historiske data for indlæggelser og analyserer sig derefter frem til systematik og afvigelser, som kan bruges til prognoser for fremtidige indlæggelsers varighed og forløb. Efterhånden som systemet opsamler flere og flere data, bliver det klogere og i stand til at optimere prognoserne.

Fast grund under planlægningen

Der bruges mange ressourcer på at holde overblik over senge, patienter og personale på et hospitalsafsnit. Med Columna Flow Patient Flow bliver det nemt at få et overblik og at bruge det til at træffe databaserede beslutninger om patientforløb, bemanding og ressourceforbrug.

 

Book En Demo

 

VÆRDI
  • Understøtter det daglige samarbejde på tværs af hospitalsafsnit omkring patientforløb
  • Giver overblik over kapaciteten på hospitalet nu og senere
  • Giver overblik over planer for overflytninger og udskrivelser på afsnitsniveau
  • Støtter klinikerne i beslutninger, der forbedrer de enkelte patientforløb
  • Bruger big data og machine learning-teknologi for at optimere prognoser til klinikerne
  • Giver beslutningsstøtte til planlægning af bemanding i relation til patientbelægningen i form af blandt andet prognoser, hvilket medvirker til bedre ressourceplanlægning og mere sikre patientforløb

IMG 20180622 112844938 HDR Edited Crop2 474Px

TRÆF GODE OG RETTIDIGE BESLUTNINGER

Hvornår skal der skrues op og ned?

Med Columna Flow Patient Flow får klinikere overblik over den aktuelle kapacitet samt prognoser for de kommende timer, så de kan koordinere patientforløb og planlægge ressourcer effektivt. Dette understøtter sikkert patientflow-processen og hjælper personalet med at træffe beslutninger baseret på data.

Det gode patientforløb

Værktøjet understøtter arbejdet med at fremme det sikre og effektive patientforløb samt en optimal udnyttelse af kapaciteten. Det bidrager til, at patienten altid er i den rigtige seng, i det rigtige forløb og hos det rigtige behandlerteam.

Beslut proaktivt i stedet for reaktivt

På basis af historiske data udarbejder Columna Flow Patient Flow prognoser, som samtidig kan udpege de patienter, som har en stor sandsynlighed for at blive genindlagt eller opleve komplikationer under indlæggelsen. Disse analyser gør det nemmere at handle proaktivt og at træffe de kritiske beslutninger omkring behandlingsforløb for risikopatienter.

 

Prognose Marketing 736Px

Columna Flow Patient Flow leverer en prognose for belægningen resten af dagen på basis på historiske data. Den hjælper klinikerne, når de skal beslutte, om de skal gøre noget ved den nuværende belægning for at forhindre overbelægning senere.