CLINICAL LOGISTICS  PATIENT WARD

 

Columna Clinical Logistics - Patient Ward hjælper den enkelte koordinator med effektivt at planlægge aktiviteterne på afdelingen 

Columna Clinical Logistics - Patient Ward giver koordinatorne overblik over indlagte patienter, indkomne patienter, planglagte patienter samt hvilke senge der er ledige. Kombineret med overblik over personalet samt arbejdsopgaver for den enkelte medarbejder hjælper dette koordinatorne med at planlægge afdelingens aktiviteter. 

Patient Ward modulet giver et mere effektivt arbejdsmiljø med et mere jævnt flow af patienter, der oplever færre forsinkelser og mindre ventetid. Automatiske SMS beskeder forbedrer kommunikationen i afdelingen og sikrer at relevant information hurtigt når frem til personalet.

 

 

VÆRDI

  • Fuldt overblik over ledige senge
  • Realtidsoverblik over hver patient og deres behandling
  • Overblik over den enkelte medarbejders opgaver, ansvarsområder og arbejdsmængde
  • Lettere prioritering af patienter, ressourcer og aktiviteter
  • Nem kommunikation via SMS-beskeder og chatfunktion
  • Automatisk indsamling og behandling af patient- og procesdata til forbedring af beslutningsgrundlag for afdelingsledelsen

 Klinisk Logistik Patient Ward