Med kunden som udviklingspartner

Fremtidens borgerjournal er udviklet af brugere til brugere

 

20160122 134424 736X414

Tilblivelsen af Columna Cura suiten er sket med øje for brugerne. Derfor er løsningen udtænkt og udviklet i tæt samarbejde med kunderne, der bedst af alle kender den hverdag, hvor Columna Cura gør en forskel. Det betyder, at løsningen understøtter de faktiske arbejdsgange, som er gældende ude i kommunerne, uanset om der er tale om arbejdsgangene for en hjemmesygeplejerske, en ergoterapeut eller en helt tredje rolle.

Kunden helt tæt på

For at sikre en optimal løsning, der tager højde for arbejdsgange såvel som faglig indsigt, kontakt med borgere og sparring med kolleger, er Columna Cura udtænkt og udviklet af både softwareeksperter og de kommunale medarbjedere, der skal bruge systemet i deres hverdag. Med deres samlede viden i bagagen er Columna Cura blevet en løsning, der favner alle brugerroller.

Aarhus og København går forrest

Som de første kunder af Cura Omsorg er Danmarks to største kommuner gået forrest i arbejdet frem mod udviklingen af en ny generation af journalsystemer til den borgernære pleje og omsorg.

Således er Aarhus og Københavns Kommuner blevet samarbejdspartnere i udviklingen af fremtidens borgerjournal, Cura Omsorg, der skal sikre en lettere, mere fleksibel og lettilgængelig dokumentation. Med de to kommuner side om side har udviklingen af Cura Omsorg været fokuseret på de workflows, hvori systemet indgår, samt hvordan forskelle i arbejdsgange understøttes bedst muligt. Det betyder, at Cura Omsorg tager højde for arbejdsgangene i den enkelte kommune, og at løsningen kan bruges af såvel store som små kommuner.

 

 

HC Facts