CURA SOCIAL

Én samlet borgerjournal for det sociale- og sundhedsfaglige område, der understøtter kerneopgaverne inden for myndighed og udfører i forhold til udsatte og handicappede voksne

 

Cura Social Picture Crop

 

Antallet af komplicerede sager inden for det specialiserede socialområde stiger. Sagerne kræver et større fokus på den enkelte borger, hvor en individuel og borgernær indsats målrettet den enkeltes livssituation er afgørende. Det er derfor vigtigt, at arbejdet omkring borgeren bliver udført mere effektivt, hvad angår arbejdsgange, samarbejde og dokumenta­tion.

Cura Social er et stærkt digitalt arbejdsredskab, som er tilpasset den enkelte medarbejders arbejdsprocesser, og hvor det tværfaglige samarbejde om borgeren er i fokus. Cura Socials intelligente og intuitive brugergrænsefalde sikrer en effektiv udførelse af dokumentations- og koordinationsopgaver, som frigiver tid, der i stedet kan bruges på kommunens borgere. Eksempelvis bliver brugeren i Cura Social proaktivt gjort opmærksom på præcis den information, som er relevant i situationen, hvilket reducerer tidsforbruget bag skærmen og øger kvaliteten af indsatsen i forhold til den enkelte borger.

Cura Social skaber overblik og indsigt både lokalt på de enkelte sager og centralt i forhold til økonomi og aktiviteter overordnet for kommunen. Eksempelvis er det muligt at se statistik og økonomi helt ned på sagsniveau.

 

Cura Social 

Illustrationer Social Beskaaret

 

VÆRDI

  • Sikrer at der kan leves op til de fastsatte dokumentationskrav på det specialiserede socialområde
  • Effektivisering af manuelle processer via det digitaliserede samarbejde mellem myndighed, udfører og økonomisystem
  • Relevant information om borgeren samles ét sted, som kan deles på tværs af fagpersoner
  • Mulighed for at tilpasse løsningen, så den er skræddersyet til kommunens arbejdsgange
  • Giver fuld digital understøttelse af indstilling af sager til visitationsudvalg

  

Knap Download Flyer

Knap Bliv Klogere Paa Cura Bolig Pladsstyring Afrundet