CURA TIDLIG OPSPORING

Cura Tidlig Opsporing understøtter medarbejderne i at dokumentere observerede ændringer hos borgeren og iværksætte relevante tiltag, når der er tegn på begyndende sygdom eller faldende funktionsniveau

 

Tidlig Opsporing Ub Redigeret

 

Tidlig Opsporing er værktøjet, der gør det nemt for medarbejdere at registrere de små tegn, der kan være indikatorer på begyndende sygdom eller faldende funktionsniveau hos borgeren. Når medarbejderen registrerer et tegn på begyndende sygdom eller faldende funktionsniveau, hjælper værktøjet medarbejderen til at reflektere over det registrerede. Værktøjet understøtter dermed den daglige læring og den faglige udvikling af medarbejderen. Dokumentationen bliver kvalificeret og danner et godt grundlag for det tværfaglige samarbejde omkring borgeren, og sikrer at relevante handlinger kan iværksættes rettidigt.

Registreringer af de tidlige tegn knyttes til borgerens tilstande i helhedsvurderingen jf. FSIII. Registreringerne fremgår efterfølgende af borgerens journal på lige fod med anden dokumentation og indgår dermed i den samlede dokumenta­tion, der udtrykker borgerens tilstande og behov over tid.

 

Cura Tidlig Opsporing

TO Tidlig Opsporing DK

VÆRDI

  • Fuldt integreret med Cura Omsorg, hvilket betyder, at al dokumentation er samlet ét sted
  • Nem registrering af de små tegn som medarbejdere ser, hører, fornemmer og lugter i den daglige omgang med borgerne
  • Relevante refleksionsspørgsmål der understøtter medarbejderens faglige refleksion, udvikling og dokumentation
  • Relevante faggrupper notificeres rettidigt, og det tværfaglige samarbejde understøttes
  • Hurtig intervention ved begyndende sygdom eller faldende funktionsniveau
  • Forebyggelse af indlæggelser

  

Knap Download Flyer

Knap Bliv Klogere Paa Cura Hjaelpemidler Afrundet