CURA OMSORG

En borgerjournal for sundheds- og omsorgsområdet der skaber sammenhæng og overblik – på tværs af fagområder i kommunen

 

 MG 6951 Crop

  

I takt med, at der bliver flere ældre med mere komplicerede forløb, der skal håndteres i den primære sundhedssektor, er der større behov for individuelle og effektive behand­lingstilbud målrettet den enkelte borger.

Cura Omsorg sikrer, at det mono– og tværfaglige samarbejde omkring borgeren sker med en høj effektivitet og kvalitet. Cura Omsorg gør op med en system-teknisk tilgang til dokumentation, hvor brugerne oplever for mange klik, dobbeltdokumentation og registrering for registreringens skyld. Den overskuelige brugergrænseflade og intuitive navigation i Cura Omsorg støtter medarbejderen i at foretage sin dokumentation korrekt og effektivt. Det frigiver tid til både dialog og støtte til borgeren.

Cura Omsorg giver som ”den gode kollega” medarbejdere overblik over relevante informationer, dagens opgaver og borgere uanset, om medarbejderne arbejder på kontoret eller på den mobile enhed i borgerens hjem. Borgeren vil opleve at blive mødt af medarbejdere, der er velinformerede om deres situation og behov, og ligeledes kan medarbejderen hurtigt dokumentere nye relevante oplysninger i borgerjournalen. Derved kommer informationen andre medarbejdere og dermed borgeren til gode med det samme.

 

VÆRDI

  • Er bygget op omkring FSIII og struktureret data
  • Enkel brugergrænseflade og intuitiv navigation
  • Understøtter korrekt sagsbehandling
  • Understøtter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren
  • Understøtter flows og sammenhængende arbejdsgange i relation til hjemme- og sygepleje, rehabilitering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse m.m.
  • Overskueligt mobilt design og offline funktionalitet til medarbejderen på farten

  

Knap Bliv Klogere Paa Cura Tidlig Opsporing Afrundet