CURA BI

Et rapporteringsværktøj til ledelsesinformation der gør data fra Columna Cura Suiten tilgængelig til bl.a. ledelsesrapportering, budgetopfølgning og leverandørafregning

 

 BI Ub

 

I takt med at flere arbejdsgange digitalise­res, stiger niveauet af indsamlet data. Det giver mulighed for at bruge de værdi­fulde informationer i planlægningen og optimeringen af arbejdsgange i kommunen både på et operationelt og strategisk niveau. Data kan endvidere bruges som afreg­ningsgrundlag og til at styre kommunens økonomiske ressourcer.

Cura BI er et modul i Columna Cura suiten, der gør det muligt for kommunen at benytte data på en nem og struktureret måde. Modulet giver adgang til data på flere niveauer, så både daglige brugere, teamledere, enhedsledere samt central og decentral ledelse får et værdifuldt redskab i deres arbejde. Cura BI giver indsigt i realtidsdata vedrørende borgerens sager, ventetid og ydelser. Endvidere giver Cura BI mulighed for at følge og afregne på visiteret, disponeret og leveret tid.

 

Cura BI

 Cura BI (1)

 

VÆRDI

  • Bredere og dybere indblik i egen organisation via relevante datafremstillinger
  • Overblik over tendenser i kommunen og hos borgerne via realtidsdata
  • Mulighed for effektivisering og optimering af arbejdsgange
  • Bedre udnyttelse af kommunens ressourcer
  • Mulighed for udarbejdelse af egne rapporter

  

Knap Bliv Klogere Paa Cura Social Afrundet