COLUMNA CURA

Columna Cura suiten er den nyeste generation af journalsystemer til sundheds-, omsorgs- og socialområdet. Columna Cura er "den gode kollega", der giver brugeren det relevante overblik i en brugervenlig løsning, der gør en kompleks hverdag lettere at håndtere. 

 

 

COLUMNA CURA SUITEN

 

 

Modulerne, der indgår i Columna Cura suiten, er alle udviklet med brugerne for øje. Modulerne giver medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og over de borgere, de er i kontakt med. Ved at kombinere brugervenlighed, beslutningsstøtte og relevante overblik fungerer Columna Cura som "den gode kollega", der hjælper med at gøre en kompleks hverdag mere håndterbar.

Med modulerne bliver de daglige dokumentations- og koordineringsopgaver løst på en simpel og effektiv måde - der frigør tid foran skærmen til tid sammen med borgeren.

 

  MG 7340 2

 


 

Columna Cura Moduler

Columna Cura Suiten består af de to overordnede moduler; Cura Omsorg og Cura Social. Modulerne kan fungere adskilt eller i samspil. Fordelen ved at lade de to løsninger fungere i samspil er, at medarbejderne på tværs af de to områder kan dele relevante data og informationer, hvilket danner grundlag for et godt samarbejde omkring borgeren. Borgeren vil derved opleve, at kommunen fungerer som en samlet enhed, der i fællesskab arbejder i samme retning.

 

Columna Cura Suiten indeholder herudover moduler, der målrettet understøtter medarbejdere i relation til; administration af hjælpemidler, administration af boliger og pladser samt tidlig opsporing. Herudover indeholder suiten et BI-modul, der understøtter ledernes behov for indblik i data i organisationen og på tværs af denne.

 


  

 • Suite image Suite image

  Cura Omsorg

  Hjælper medarbejderne med at tildele og give borgeren den rette pleje og behandling, samt sikrer den gode dokumentation jf. FSIII.

  Læs mere

 • Suite image Suite image

  Cura Social

  Understøtter kerneopgaverne inden for myndighed og udfører i forhold til udsatte og handicappede voksne.

  Læs mere

 • Suite image Suite image

  Cura Bolig- og Pladsstyring

  Sikrer at medarbejderne kan finde en passende bolig eller plads til borgere i kommunen.

  Læs mere

 • Suite image Suite image

  Cura Hjælpemidler

  Sikrer en effektiv administration og håndtering af hjælpemidler til borgere i kommunen.

  Læs mere

 • Suite image Suite image

  Cura BI

  Giver overblik over data på flere niveauer og understøtter således planlægning og optimering af arbejdsgange i organisationen.

  Læs mere

 • Suite image Suite image

  Cura Tidlig Opsporing

  Hjælper medarbejderne i at opfange tidlige tegn på begyndende sygdom eller faldende funktionsniveau og få iværksat relevante handlinger.

  Læs mere

  

 

COLUMNA CURA KUNDER

 

0

0

0

 

 

VÆRDI

 • Mindre tid brugt på dokumentation og koordinering
 • Beslutningsstøtte til medarbejdere i en kompleks hverdag
 • Understøttelse af det tværfaglige samarbejde omkring borgeren
 • Data til ledelsesinformation og kvalitetsoptimering
 • Frihed til at vælge integration til tredjepartsløsninger
 • Mobil anvendelse for brugerne på farten, direkte i mødet med borgeren

 MG 7863

 

 

Tæt samarbejde med brugerne

Tilblivelsen af Columna Cura-modulerne er sket med øje for brugerne. Derfor er modulerne udtænkt og udviklet i tæt samarbejde med slutbrugerne, der bedst af alle kender hverdagen og de behov, modulerne skal understøtte. Det tætte samarbejde mellem leverandør og brugere fortsætter med henblik på at fremtidssikre og forbedre funktionaliteten i modulerne.

Læs mere her