INTEGRATION

Solid indsigt i integration af sundheds-it-systemer

 

Systematic har stor ekspertise i og erfaring med implementering af nationale løsninger for sundhedsdata baseret på såvel IHE som HL7, MEDCOM. Med Systematic som partner garanteres for høj leverancesikkerhed og -modenhed qua CMMI niveau 5 og certificeret projektstyring. Vi har indgående domæneindsigt og aktørkendskab til metadata og datakilder samt et stort kendskab til standarder indenfor sundhedssektoren.

Systematic fokuserer skarpt på at anvende egne kompetencer i tæt samspil med en række nære samarbejdspartnere, hvor produkter og ydelser på dokumenteret vis understøtter de specifikke kundekrav. Systematic har 25 års erfaring som systemintegrator, heraf de sidste 12 år, som en af landets førende leverandører af sundheds-it-løsninger. Dette indebærer både integrationer indenfor hospitals-domænet og nationale sundheds-it-systemer såsom kliniske databaser og nationale databaser. Dette har medført et stort indblik i aktørlandskabet omkring store offentlige it-løsninger. Dette indblik, kombineret med en stærk faglig kompetence på sundhedsområdet, gør Systematic til en oplagt samarbejdspartner.

 

 Columna Integration736 DK

 

NPI - ET GODT EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGENDE SYSTEMER

 

Det Nationale Patient Index er et godt eksempel på vores kompetencer indenfor integration. NPI er en service, der, via et indeks, gør det muligt at hente referencer til data om en patient fra mange forskellige datakilder. NPI rummer med andre ord ikke selv klinisk data men indekserer information om, hvor data skal trækkes fra. NPI vil blandt andet trække oplysninger fra e-journal, Landspatientregistret og Det Fælles Medicinkort (FMK). Med NPI får sundhedsprofessionelle dermed adgang til en lang række relevante patientdata på tværs af sektorer og myndigheder. Integration og gennemførelse af NPI følger Systematics dokumenterede projektmodel.